TÖÖTUS JA HÜVITISED

03.11.2006

Töötuks registreerimine

Kui Te lahkute töölt, siis peab tööandja Teile väljastama vormi P45, mis on väljavõte Teie töötasust ja tööandja poolt maha arvatud maksudest. P45 on väga oluline dokument ja on aluseks töötu- ja sotsiaaltoetuste taotlemiseks. Kui olete jäänud töötuks, siis peate ennast koheselt töötuna registreerima kohalikus sotsiaalameti kontoris. Ka toetusi võiks taotlema hakata juba esimesel päeval, mil olete tööta (isegi juhul kui kõiki dokumente pole korraga esitada). Juhul kui viivitate töötuna registreerimisega võite osaliselt ilma jääda töötutoetusest. Kui olete lahkunud töölt omal soovil, siis tekib Teil õigus toetusele alles peale üheksandat nädalat. Kohalike sotsiaalametite (Social Welfare Local & Branch Offices) kontaktid leiate: www.welfare.ie/EN/ContactUs/Pages/localoffice.aspx.

Iiri Vabariigis on kahte liiki toetusi töötutele: töötushüvitis ja töötutoetus.
Töötushüvitise ja töötutoetuste taotlemiseks on vajalikud isiku ja elukoha aadressi olemasolu tuvastamist võimaldavad dokumendid:
• Isiku tuvastamiseks: pass või juhiluba; passi ja juhiloa puudumisel muu pildiga dokument, milleks võib olla pangakaart, med.kaart, vms,
• elukoha tõendamiseks: majapidamisarved (näiteks gaasi-, elektriarve jne), üürileping või hiljuti Teie nimele ja antud aadressile saadetud kiri kas pangast või mõnest muust krediidiasutusest, kindlustuskompaniist, kohalikust omavalitsusest või mõnelt valitsusasutuselt. Antud kirjad/arved ei tohi olla esitamise hetkel vanemad kui kaks kuud ning peavad olema originaalid.
Juhul kui eelnevalt töötasite, on vaja esitada P45 vorm või kirjalik tõend eelmiselt tööandjalt, mis kinnitab et Teie töösuhe on lõppenud ja tõendil peab olema kirjas ka töösuhte lõpetamise põhjus.

Töötushüvitis (Jobseeker's Benefit) - töötushüvitis on igal nädalal makstav toetus, mis põhineb PRSI (Pay Related Social Insurance - sotsiaalkindlustuse) osamaksetel. Töötushüvitist makstakse välja postkontorites kord nädalas sotsiaalteenuste kaardi ja isikut tõendava dokumendi alusel.
Et saada töötushüvitist, peab:
• olema osalise või täisajaga töötu,
• otsima tööd ja olema töövõimeline,
• peab olema maksnud piisavalt sotsiaalkindlustus (PRSI) makseid,
• olema valmis täistööajaga tööks ning reaalselt ka tööd otsima,
• olema vanuses kuni 66 aastat,
• „kannatama“ majanduslikult töökaotuse tõttu.
Töötushüvitise (Jobseeker's Benefit) määrad on nähtaval siin: Rates

Töötu toetusraha (Jobseeker's Allowance) - kui olete 18 aastane või vanem ja Teil pole õigust töötushüvitisele või Teie töötushüvitise periood on läbi, siis võib Teil olla õigus töötu toetusrahale. Enne töötu toetusraha määramist hinnatakse Teie sotsiaalabi vajadus.
Et saada töötu toetusraha, peab:
• olema töötu,
• olema vanuses 18 kuni 66 aastat,
• otsima tööd ja olema töövõimeline,
• vastama majandusliku olukorra testi (means test) nõuetele (vaata nõudeid),
• vastama alalise residendi tingimustele (vaata Habitual Residence Condition).

Töötuks registreerimise ja erinevate töötutoetuste kohta leiate infot: www.welfare.ie ja www.citizensinformation.ie.

Teenused töötutele
Töötutele pakub teenuseid FAS – koolitus- ja tööhõiveasutus. FAS on Iiri valitsuse koolitus- ja tööhõiveasutus, mis pakub tööotsijatele koolitus- ja tööhõiveprogramme ja abi töö otsimisel. Eesti kodanikel on õigus end tööotsimiseks või koolituseks registreerida ning kasutada ära juhendamis- ja nõustamisteenuseid. Teavet töökohtade kohta saab FAS kodulehelt: www.fas.ie ja kohapealsetest FAS teabepunktidest. FAS võrgustik koosneb tööhõiveteenuste kontoritest ja koolituskeskusetest üle terve riigi. Kontaktandmed ja FAS kontorite asukohad leiate SIIT. Samuti Iiri telefonikataloogist.
 

Kui lõpetate oma töösuhte Iirimaal, siis võtke endaga kaasa sealt tõend U1, millele kantakse Teie selles riigis omandatud kindlustusstaaž. Soovitav on tõend U1 enne välisriigist lahkumist sealsest pädevast asutusest kaasa võtta. Iirimaal on selleks pädevaks asutuseks: „Department of Social and Family Affairs“. Juhul kui Teil ei õnnestu seda vormi endaga kaasa võtta ja Te pole Eestisse naastes leidnud tööd ning soovite ennast töötuna registreerida ja taotleda töötuskindlustushüvitist, siis saate vormi U1 taotleda ka Eesti Töötukassa abiga.
 

Eestist saadavate töötuskindlustushüvitiste ekspordi kohta saate lisainfot Eesti Töötukassast: www.tootukassa.ee.

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee