EURES aitab leida töötajat Euroopast

10.09.2018

Andke oma ettevõttele Euroopa eelis

 

Õigete oskuste ja teadmistega töötajaid, kes annaksid ettevõttele teiste ees eelise, ei ole lihtne leida, kuid edu võib tuua värbamine väljastpoolt Eestit.

Lisaks võib värbamine mujalt Euroopast aidata kaasa ettevõtte uuenduslikkusele ja konkurentsivõime suurenemisele.

Siinkohal pakub abi Eesti Töötukassa EURES nõustajad, kasutades selleks üle-euroopalise töövahendusvõrgustiku EURES teenuseid.

 

Infomaterjal tööandjatele annab teavet välismaalase värbamise ja sisseelamise kohta.
 

Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna riikide ja Šveitsi kodanikud ei vaja Eestis töötamiseks tööluba - neil on õigus töötada samadel tingimustel nagu Eesti kodanikel. Elamisõiguse saamiseks peavad nad end 3 kuu jooksul pärast Eestisse saabumist registreerima elukohajärgse omavalitsuse asutuses. Tähtajaline elamisõigus antakse kuni 5 aastaks.
Euroopa Liidu kodanike Eestis elamise ja töötamisega seonduvat reguleerib Euroopa Liidu kodaniku seadus.
Täpsemat informatsiooni saab Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.  

 

Eesti EURES nõustajad pakuvad tööandjatele järgmisi teenuseid:

 

-tööpakkumiste avaldamine EURES Euroopa tööalase liikuvuse portaalis nõustaja abiga;
-kandideerimisdokumentide kogumine ja vajadusel nende hulgast eelvaliku tegemine;
-assisteerimine tööintervjuudel;
-osalemine erinevatel Euroopa riikides toimuvatel töömessidel.

 

Eesti EURES nõustajad edastavad soovi korral tööpakkumise ka teiste riikide EURES nõustajatele, kes sisestavad selle oma riigi tööpakkumiste andmebaasi ning vahendavad seda oma riigi tööotsijatele.

Kõik Eesti Töötukassa ja EURES võrgustiku teenused on tööandjatele tasuta.
Lisainfo www.tootukassa.ee  või infotelefonil 15501
 

 

Copyright © 2004 - 2018 EURES Eesti|Kõik õigused reserveeritud|Teave: eures at tootukassa dot ee