10.06.2022

Tulevane vanemapuhkuste mudel pakub peredele rohkem võimalusi, valikuvabadust ja paindlikkust, kuidas vanemapuhkust korraldada. Uuendus püüab arvestada võrdselt kõigi olukordade, sh perede ja ettevõtluse eri vormidega.

Uuenduse eesmärk on, et

● vanemapuhkused ja hooldusvastutus jaotuksid peres mõlema vanema vahel ühtlaselt;

● tööelus valitseks suurem võrdõiguslikkus;

● väheneksid sugupoolte palgaerinevused.

Loe lisaks KELA vanemapalga uuendused.