Sinu esimene EURES töökoht (YfEj)

Sinu esimene EURES töökoht on programm, mis on mõeldud noortele vanuses 18-35 (k.a), et aidata neil leida sobiv töökoht väljaspool oma elukohariiki (Euroopa Liidus, Norras või Islandil). Samuti toetab programm tööandjaid, kes neid noori töötajaid värvata soovivad. Programm pakub nõustamis– ja värbamisteenuseid koos finantstoega.

Oled 18-35 aastane?  „Sinu esimene EURES töökoht“ annab su karjäärile hoo sisse!

 

Kes saavad osaleda:

 • Töötud või tööotsijad, kelle  vanus taotluse esitamise ajal on 18-35 (k.a) eluaastat. (v.a. müügi ja telemarketingi valdkonna töötajad) 
 • Isikud, kellega sõlmitakse ametlik tööleping teise EL riigi, Norra Kuningriigi, Islandi ametlikult registreeritud  tööandjaga, (lapsehoidja ei sobi, kui sõlmib perega lepingu; hooajatöödele alla 6 kuu ei sobi jne).
 • Isikud, kelle töö kestab vähemalt 6 kuud ja tööaeg on vähemalt 50% töökohariigi tavapärasest tööajast.
 • Isik, asub  töökohariiki elama vähemalt 6 kuuks.
 • Järgmiste riikide kodanikud, kes elavad seaduslikult ühes allpool nimetatud riigis ja liiguvad teise EL  riiki tööle: Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik, Norra Kuningriik, Island.

Programm pakub finantstuge:

 • Töövestlusel osalemise toetus
 • Ümberasumise toetus
 • Keeleõppe toetus
 • Kvalifikatsioonide hüvitamise toetus
 • Reisikulude hüvitamise toetus  

Oluline:

 • Sinu esimene EURES töökoht programmis osalemiseks ja finantstoe taotlemiseks pöördu EURES nõustaja poole
 • Taotlused tuleb esitada enne intervjuud, töölepingu algust, teise riiki ümber asumist, keelekursust.
 • Programmi kaudu  saavad toetust need taotlejad, kes on kasutanud EURES mobiilsusteenuseid, st EURES nõustamine , sh elu- ja töötingimused sihtkoha riigis, EURES portaali kasutamine: töökoha sobitamine, töö otsimine jne
 • Kõik avaldused ja vormid saab EURES nõustajalt, taotlemine toimub läbi EURES nõustaja.
 • Kõigil taotlustel peab olema käsikirjaline allkiri (st avaldus tuleb välja printida, skaneerida).
 • Avaldusel peab olema EURES nõustaja kinnitus.
 • Kõik dokumendid peavad olema pdf formaadis.

* Eesti osaleb alates 2019 projektis Sinu esimene EURES töökoht  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. Sinu esimene EURES töökoht programmi rahastatakse 2014.–2020. aasta Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas.

Rohkem infot leiad siit  www.yourfirsteuresjob.se