Kas …

  • oled Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras või Islandil registreeritud ettevõtja või organisatsioon?
  • otsid konkreetse profiiliga töötajaid, kuid ei leia neid oma riigist?
  • soovid tööle võtta vanuses 18 (k.a)+ inimesi teistest ELi liikmesriikidest, Norrast või Islandilt?
  • sul on võimalik pakkuda kandidaatidele töökohapõhist koolitust ja muud toetust?
  • tööotsijad on EL, Norra või Islandi kodanikud?

Kui vastasid kõigile neile küsimustele jaatavalt, võivad  TMS programm  sind aidata.

Mis kasu mu ettevõte sellest saab?

TMS on programm, mis aitab tööandjatel leida töötajaid ning tööotsijatel leida töötamise võimalusi teistes ELi liikmesriikides, Norras või Islandil. Eesmärk on eelkõige pakkuda motiveeritud  tööotsijatele töökohti, millele kogu Euroopas on raske tööjõudu leida.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) võivad taotleda rahalist toetust, et osaliselt katta uue töötaja koolituskulud (sh mentorlus, keeleõpe) ja aidata neil uude kohta asuda.

Mida peab teadma palga ja töötingimuste kohta?

Tööandjad peavad maksma palka ning tagama sotsiaalkindlustuse või muud riiklikust tööõigusest tulenevad hüvitised. Kandidaadiga tuleb sõlmida kirjalik tööleping vähemalt kuueks kuuks.

Kust saan rohkem infot ja esitada taotluse?

Informatsiooni saamiseks ja taotlemiseks palun pöördu EURES nõustajate poole. Taotlus tuleb esitada enne töötaja teise riiki tööle asumist. Arvesse võetakse ainult taotlused, mis on tulnud läbi EURES nõustajate. Lisainfo saamiseks võid pöörduda yfej@tootukassa.ee 

Eesti osaleb antud projektis  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. TMS programmi rahastatakse Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni EaSI programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab Euroopa strateegia eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas.

Rohkem infot leiad siit euresmobility.se.