Kas …

  • oled Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras või Islandil registreeritud ettevõtja või organisatsioon?
  • otsid konkreetse profiiliga töötajaid, kuid ei leia neid oma riigist?
  • soovid tööle võtta vanuses 18 (k.a)+ inimesi teistest ELi liikmesriikidest, Norrast või Islandilt?
  • sul on võimalik pakkuda kandidaatidele töökohapõhist koolitust ja muud toetust?
  • tööotsijad on EL, Norra või Islandi kodanikud?

Kui vastasid kõigile neile küsimustele jaatavalt, võivad  TMS programm  sind aidata.

Mis kasu mu ettevõte sellest saab?

TMS on programm, mis aitab tööandjatel leida töötajaid ning tööotsijatel leida töötamise võimalusi teistes ELi liikmesriikides, Norras või Islandil. Eesmärk on eelkõige pakkuda motiveeritud  tööotsijatele töökohti, millele kogu Euroopas on raske tööjõudu leida.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) võivad taotleda rahalist toetust, et osaliselt katta uue töötaja koolituskulud (sh mentorlus, keeleõpe) ja aidata neil uude kohta asuda.

Mida peab teadma palga ja töötingimuste kohta?

Tööandjad peavad maksma palka ning tagama sotsiaalkindlustuse või muud riiklikust tööõigusest tulenevad hüvitised. Kandidaadiga tuleb sõlmida kirjalik tööleping vähemalt kuueks kuuks.

Kust saan rohkem infot ja esitada taotluse?

Informatsiooni saamiseks ja taotlemiseks palun pöördu EURES nõustajate poole. Taotlus tuleb esitada enne töötaja teise riiki tööle asumist. Arvesse võetakse ainult taotlused, mis on tulnud läbi EURES nõustajate. 

Lisainfo saamiseks võid pöörduda yfej@tootukassa.ee 

Eesti osaleb alates 2019 projektis  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. TMS programmi rahastatakse 2014–2020 aasta Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas. Programm kestab kuni mai 2022. Rohkem infot leiad siit  www.tms.ee  Eesti osaleb alates 2019 projektis  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. TMS projekti rahastatakse 2014.–2020. aasta Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas. Programm kestab kuni mai 2022. Viimased avaldused võtame vastu 21.04.2022. See tähendab seda, et  töösuhe peab algama enne 21.aprilli ja kõik nõutud dokumendi, sh ka tööandja kinnitus, mille ta saab saata peale töösuhte algust peavad olema koos hiljemalt 21. aprilliks.