TMS on Euroopa Liidu tööalast liikuvust toetav programm, mis on mõeldud tööotsijatele alates 18 eluaastast (k.a), et aidata neil leida sobiv töökoht väljaspool oma elukohariiki (Euroopa Liidus, Norras või Islandil). Samuti toetab programm tööandjaid, kes neid tööotsijaid värvata soovivad. Programm pakub nõustamisteenuseid koos finantstoega. Rohkem infot TMS toetusest tööandjale leiad siit

TMS-Targeted Mobility Scheme-liikuvuskava

Kes saavad osaleda:

 • Tööotsijad, kelle  vanus taotluse esitamise ajal on vähemalt 18 (k.a) eluaastat (v.a. müügi ja telemarketingi valdkonnas).
 • Isikud, kellega sõlmitakse ametlik tööleping teise EL riigi, Norra Kuningriigi, Islandi ametlikult registreeritud  tööandjaga vähemalt 6-ks kuuks. Tööandja peab olema 6 kuu jooksul sama.
 • Isikud, kelle tööaeg on vähemalt 50% töökohariigi tavapärasest tööajast.
 • Isikud, kes asuvad  töökohariiki elama vähemalt 6 kuuks.
 • Järgmiste riikide kodanikud : Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi, Norra Kuningriik, Island.
 • Järgmiste riikide pikaajalist elamisluba omavad elanikud: Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi, Norra Kuningriik, Island.

Programm pakub finantstuge:

 • Töövestlusel osalemise toetust
 • Ümberasumise toetust (ka pereliikmetele)
 • Keeleõppe toetust
 • Kvalifikatsioonide hüvitamise toetust

Oluline:

 • TMS projektis osalemiseks ja finantstoe taotlemiseks  palun pöördu EURES nõustajate poole.
 • Taotlused tuleb esitada enne intervjuud, töölepingu algust, teise riiki ümber asumist, 2 nädalat enne keelekursust.
 • Projekti  kaudu  saavad toetust need taotlejad, kes on kasutanud EURES mobiilsusteenuseid, st EURES nõustamine , sh elu- ja töötingimused sihtkoha riigis, EURES portaali kasutamine: töökoha sobitamine, töö otsimine jne.
 • Taotlemine toimub läbi EURES nõustaja, taotlusel peab olema EURES nõustaja kinnitus.
 • Toetuse taotlemise tingimuseks on ka see, et  tööotsijad ei saa  tööandjalt  tuge ümberasumiseks (transport, majutus vm). Tööotsijal on võimalik valida, kas nad võtavad vastu toetuse  tööandjalt  või  taotlevad selle asemel toetust TMS programmist.
 • Lisainfo saamiseks saad pöörduda ka yfej@tootukassa.ee

  *Eesti osaleb antud projektis  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. TMS programmi rahastatakse Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni EaSI programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab Euroopa strateegia eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas.

Rohkem infot leiad siit www.euresmobility.se