Üldine

Pindala
131 940 km2
Rahvaarv
10,72 mln
Riigikeel
Kreeka
Riigikord
Parlamentaarne vabariik
Riigipea
Katerina Sakellaropoulou
Pealinn
Ateena
Telefoni suunakood
+30

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Kui Eesti kodanik soovib Kreekasse elama, tööle või õppima asuda, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse politseijaoskonda mitte hiljem, kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates. 

Igale residendile väljastatakse personaalne maksunumber (AFM) ning teine registreerimisnumber (AMKA) sotsiaalkindlustuse jaoks. Sotsiaalkindlustusnumbrit väljastavad Kodanike Teenuste Keskused  www.kep.gov.gr  ning maksunumbrit pädevad maksu asutused www.gsis.gr .

Dokumendid elamisloa taotlemiseks:

  1. Reisidokumendid (pass, ID-kaart)
  2. Tervisekindlustuse ja piisava rahaliste vahendite olemasolu.
  3. 3 pilti igast elamisloa taotlejast.

 

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Infot palgatasemete kohta saate siit https://www.payscale.com/research/GR/Location=Athens/Salary

Infot tööturu kohta eures.europa.eu 

Töö leidmine

Kirjeldus

Kreeka kohaliku tööhõiveameti kodulehekülg on www.oaed.gr. Erasektori töövahendusbürood on Kreekas keelatud.

Oluliseks töö leidmise allikaks on isiklikud kontaktid, ametiühingud ja ajakirjandus. Kreeka keele oskus on Kreekas töötamisel oluliseks eelduseks.

Olulisemad ajalehed (Ta Nea, Eleftheros Tipos, Eleftherotipia, Ethnos, Apogevmatini) on kättesaadavad internetiaadressilt www.dolnet.gr.

Samuti on Kreeka tööpakkumisi võimalik vaadata EURES rahvusvahelisest portaalist www.eures.europa.eu

Kreeka kandideerimisdokumendid koosnevad enamasti kandideerimisavaldusest ja CVst.

Kandideerimisavaldus ja CV peavad olema suunatud sellele ametikohale, mida Te taotlete. Lisage kandideerimisavaldusele ka oma allkiri. Soovituskirju tavaliselt ei nõuta, kuid need peavad olema alati kättesaadavad. Karistuste puudumist tõendavaid dokumente võidakse küsida turvatöötajaks või tippjuhiks kandideerimisel.

CV peab olema trükitud ja lühike – mitte rohkem kui 2-3 lehekülje. Kreekakeelse Europass CV-formaadi leiate aadressilt https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose

Foto saatmine on tavaline, kuid mitte kohustuslik, välja arvatud turismisektoris. Värbaja eeldab, et kandidaat leiab lahenduse keele-, majutus ja perekonnaprobleemidele ning on õigel ajal kohal. Tal peavad vestlusel kaasas olema kõik vajalikud tõendatud dokumendid (diplomid, tunnistused, töökogemusi tõendavad dokumendid).

Käsitletud ametialaste ja tööga mitteseotud küsimuste suhe on umbes 70:30. Vastata tuleb kõikidele esitatud küsimustele, kuid küsimusi poliitiliste vaadete ja eraelu kohta peetakse rangelt isiklikeks. Kogu värbamismenetlus kestab tavaliselt ligikaudu ühe kuu. Tasustatav katseaeg on 12 kuud. Kui tööleping selle aja jooksul lõpetatakse, ei saa töötaja vallandushüvitist.

Allikad:
www.eures.europa.eu
 

Õigused

Kirjeldus

Töönädal kestab Kreekas 40 tundi. Mõned töötajad töötavad nädalas 5 lisatundi ning saavad nende tundide eest ka 20% suuremat töötasu. Kui tööaeg ületab 45 tundi maksab tööandja selle eest 40% suuremat tasu. Kui aastane lisatöö ületab 120 tundi saab töötaja 80% suuremat tasu. 24 tunni sisse peab mahtuma vähemalt 12 tundi puhkeaega ning nädalane puhkeaeg on minimaalselt 24 tundi. Kui tööaeg ületab 6 tundi on töötajal õigus 15 minutilsele pausile, mille vältel tal on õigus oma töökohast lahkuda.

Töötajatele kes töötavad 6 päeva nädalas on seadusega ette nähtud iga-aastane 24. tööpäeva pikkune puhkus. 5 päevase töönädala puhul on puhkuse pikkuseks 20 tööpäeva, mida saab kasutada pärast 12 kuulise kateaja lõppu. Puhkepäevade arv kasvab iga töötatud aastaga ühe päeva kuni 26 või 22 tööpäevani.

Enamasti töötatakse täistööaja ning tähtajatu lepinguga ning osalise ajaga töötamine ei ole laialt levinud. Erandiks on turismisektor.

Miinimumpalk on 2021.  aastal  758  eurot kuus. 

Vaidluste korral tööandjaga aitab vahendajana Kreeka Tööinspektsioon www.ypakp.gr.

Lisainfo:

www.eiead.gr

www.inegsee.gr

Infot töötamistingimuste kohta EURES portaalist: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8469&acro=living&lang=en&parentId=7779&countryId=GR&living

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Palun vaata infot: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/

MISSOC on ELi vastastikune sotsiaalkaitsealane infosüsteem, mis hõlmab üksikasjalikku, võrreldavat ning korrapäraselt ajakohastatavat teavet riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kohta inglise, prantsuse ja saksa keeles.

MISSOC avaldab kaks korda aastas (jaanuaris ja juulis) ajakohastatud teavet sotsiaalkindlustussüsteemide kohta 27 ELi liikmesriigis + Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis, sealhulgas võrdlevaid tabeleid, mis hõlmavad 12 peamist sotsiaalkaitse valdkonda: rahastamine, tervishoid, haigus-, rasedus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotus-, tööõnnetus- ja kutsehaigus-, pere-, töötushüvitised, toimetulekutoetus ja pikaajaline hooldus. Tabelites on välja toodud maksmistingimused ja summad.

 

Ettevõtte alustamine Kreekas

Kirjeldus

Sooviga alustada äri Kreekas või üldse Kreeka firmaga tuleks tingimata peale hakata kompetentse juriidilise nõustaja palkamisest, kes suudab orienteeruda keerulises seaduste süteemis. Abi pakub ka Investeerimisagentuur -Invest in Greece (Doing business). Bürokraatia on riigis laialdane, aga samas iga pisireegli täitmine äärmiselt oluline. Litsentside saamine on reguleeritud sektoripõhiselt ja olukorda lihtsustatakse pidevalt, eesmärgiks on igasuguste takistuste kõrvaldamine äritegemise alustamisel ja investeerimisel. Ettevõtte registreerimist saab teha 1 päevaga kui ei ole vaja taotleda litsentsi. Ettevõtteid registreerib Kaubandus- ja Tööstuskoda. Hiljuti on loodud ka elektrooniline andmebaas GEMI - www.businessportal.gr , kust saab otsida informatsiooni ettevõtete kohta. Nende muudatuste tõttu parandas ka Kreeka oma positsiooni Maailmapanga The Doing Business Index´ i järgi 10 koha võrra. Litsentside taotlemine protsessi raskemaks ja aeganõudvamaks osaks on olnud keskkonnaloa saamine, näiteks ehitustegevuse alustamiseks, kuna Kreekas on palju looduskaitsealasid, samuti arheoloogilisi kohti. Tihti muutuvad maksud ja seadused ei ole soosinud investeeringuid, puudub vajalik stabiilne investeerimiskeskkond. Uute seaduste ja regulatsioonide rakendamine võtab aega, protsess on jätkuvalt käimas. 

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Tulumaks

Kreekas kehtib progressiivne tulumaks (foros issodimatos).  Tulumaksu mahaarvestamine töötaja brutopalgast on tööandja kohustus, seega töötaja ise tulumaksu eraldi tasuma ei pea. Maksukohustuste täimise eelduseks on aga maksunumbri (AFM) olemasolu. Maksunumbrit saab taotleda kohalikust maksuametist.

Üksikisikute tulumaksumäärad on sõltuvad aastase sissetuleku suurusest.

Füüsilise isiku maksumäärad on:

  • 22%-ga maksustatakse sissetulek kuni 20 000 EUR aastas;
  • 29%-ga maksustatakse sissetulekuid 20 001 – 30 000 EUR aastas;
  • 37%-ga maksustatakse sissetulek alates  30 001 kuni 40 000 EUR aastas;
  • 45%-ga maksustatakse sissetulek üle 40 001 EUR aastas.

Ravi-ja ravimikulud, alimendid ja annetused võivad maksuprotsenti vähendada kuni 10%.

Lisainfo maksudest https://getgoldenvisa.com/taxes-in-greece

Maksunumber

Igal Kreeka maksukohuslasel peab olema personaalne maksunumber (AFM), mida kasutatakse nende identifitseerimiseks erinevates Kreeka ametiasutustes. Maksunumbrit on võimalik taotleda elukohajärgses maksuameti osakonnas.

https://www.angloinfo.com/how-to/greece/money/greek-taxes/afm-tax-number

 

 

Tervisehoid

Kirjeldus

Kreekas töötades on vajalik  sotsiaalkindlustuse number, rohkem infot  https://www.efka.gov.gr/el 

Pension

Vanaduspensioni saamiseks peab olema täitunud teatud vanus ja kogutud teatud arv kindlustuspäevi. Täispensioni saavad mehed 65 eluaasta täitumisel, kui on kogunud vähemalt 4500 kindlustuspäeva. Naistel hakkas pensioniiga tõusma alates 2010. aastast kuni ning tõusis kuni  65 eluaaasta täitumiseni 2015. aastal. Ennetähtaegselt on võimalik pesnionile saada ebatervisliku töö tõttu või kui on täitunud üle 10 000 kindlustuspäeva.

Teised makstavad pensionite liigid on toitjakaotuspension ning töövõimetuspension.

Kreeka tervishoiusüsteem - https://www.efka.gov.gr

Allikas: eures.europa.eu

Elamiskulud

Kirjeldus

Üürivõimalused / Rentimine

Võimalik on üürida nii mööbliga, kui ka ilma mööblita elamispinda. Kreeka keeles on rentimine “Enikiazete” ning ajalehes nimetatakse kinnisvara rubriiki “Enikiasi Akiniton”. Kinnisvarakuulutusi on võimalik leida suurematest ajalehtedest.

Rendihinnad sõltuvad erinevatest asjaoludest (asukoht, parkimine jne.), kuid finantskriisi tulemusena on rendihinnad viimase paari aasta jooksul 5-20% langenud.

Elamispinna ostmine

Enamikes suuremates linnades on kinnisvaraagentuurid. Läbirääkimiseks on soovitav kasutada juristi teenuseid. Kinnisvara müügiinfot kuulutatakse ajalehtedes ning spetsiaalsetes ajakirjades.

Elamispinna ostmisega kaasnevad mitmed administratiivsed protseduurid seoses kommunaalteenustele ligipääsemisega.

Pühapäeviti on kõik kauplused suletud, avatud on vaid erinevad suveniiripoed turistirohketes linnajagudes ning mõningad pagariärid, lillepoed ja Monastiraki kirbuturg. Igas linnaosas on nädalavahetuseti avatud ka üks apteek, mille kohta leiab infot ajalehest.

Elamiskulude võrdluse leiate siit: https://www.expatistan.com/cost-of-living/comparison/tallinn/athens-greece?

Liiklus ja transport

Kesklinnas auto või bussiga (www.ethel.gr) liikudes tuleb arvestada ummikute ja parkimiskohtade vähesusega, lubatud ajaks kohtumisele jõuda pole enamasti lihtne. Peamiselt on liiklus aeglane streikide ajal ning tipptundidel, eriti reede pärastlõunal. Suvistel nädalavahetustel pole ummikud haruldased ka öösiti. Seetõttu on soovitav saabuda Ateena kesklinna metrooga (www.ametro.gr) ja liikuda, kui vähegi võimalik, jalgsi. Peamised vaatamisväärsused ei asu üksteisest kaugel. Raskusi parkimiskoha leidmisega võib tekkida kõrghooajal ka nendes väikestes mägikülades, mis on kujunenud põhilisteks turismikeskusteks - Delfi, Meteoora jne. Nii liiklus kui rahvastatus on Ateenas tunduvalt hõredam augustis, mil kohalikud elanikud puhkavad suvekodudes või saartel.

Autodel tuleb talvel ja mägedes vastavalt teeoludele kasutada seal liiklemiseks rataste ümber paigutatud kette - talverehve Kreekas ei kasutata.

Kiiremaks liiklusvahendiks linnas on mootorrattad ja -rollerid. Ateenas ja Kreekas on suhteliselt soodne ja mugav liiklusvahend takso. Kuid taksot kasutades peab isik piisavalt täpselt teadma, kuhu ta sõita soovib. Taksojuht teab kindlasti küll linnaosa, kuid täpsemaid tänavaid harva, seetõttu peab klient alguses nimetama linnajao, seejärel tänava. Tänavate nimed on tihtipeale erinevates linnaosades samad. Takso hinnad pole kõrged, kuid öösel tuleb arvestada topelttariifidega. Samas peab arvestama, et taksojuht võib peale teie ka teisi reisijaid taksosse võtta, kui suund on sama. Samuti peab valmis olema vaid kreeka keeles suhtlemiseks.

Linnade vahel liiguvad nii bussid (www.ktelbus.gr/) kui ka rongid (www.ose.gr), millest viimased pole eriti täpsed ja kiired. Kiirteed on tasulised.

Kreekas kehtib Eesti või mõne muu EL liikmesriigi juhiluba, kuid riigis püsivalt elaval inimesel tuleks taotleda Kreeka juhiluba.

Allikas: eures.europa.eu

Haridus

Kirjeldus

Riiklikku hariduspoliitikat viib Kreekas ellu riiklik haridus- ja usuasjade ministeerium www.minedu.gov.gr, mis vastutab kogu haridusvaldkonna eest. Kreekas kehtib koolikohustus kõigile 6-15-aastastele lastele.

Lasteaed

Lasteaeda ‘Vrefonipiaki Paidiki Stathmi’ saab lapsi paigutada juba alates 2,5 aastastest. Lapse lasteaeda panemine ei ole hetkel veel kohustuslik. Lapsed lähevad piirkonna lasteaeda tavaliselt 4-aastaselt.

Alg-,  põhi- ja keskkool

Kohustusliku hariduse omandamine kestab Kreekas kokku 9 aastat – 6 aastat algkoolis (Demotiko Scholio) ja 3 põhikoolis (Gymnasio). Lapsed lähevad kooli kuue-aastaselt. Võimalik on valida riigi ja erakoolide vahel. Riigikoolides on haridus tasuta.  Keskharidus jaotub gümnaasiumiks (eniaia lykeia), kus õpe kestab 3 aastat ja tehniliseks kutsekooliks (technika epangelmatika ekpedeftiria – TEE), mis on ümber nimetatud Tehniliseks Lütseumiks. Kutsehariduses on kaks taset, esimese taseme õpe kestab kaks ja teise taseme kolm aastat.

Kõrgharidus 

Kreeka kõrgharidus hõlmab ülikoole (AEI) ning tehnoloogilise hariduse instituute (TEI). Üliõpilased omandavad kõrgkooli lõpetamisel kraadi (bakalaureuse, magistri, doktori). Kõrgharidus on tasuta.

Kreeka ülikoolide internetiaadressid: