06.07.2021

Euroopa Komisjon avaldas  Euroopa 2021. aasta innovatsiooni tulemustabeli, mis näitab Euroopa innovatsiooni tulemuslikkuse kasvu  ELis. Tabelist on näha, et Eesti kuulub kiireima arenguga riikide hulka.

Euroopa innovatsiooni tulemustabelis on esitatud võrdlev analüüs innovatsioonitulemuste kohta ELi riikides, teistes Euroopa riikides ja piirkonna naaberriikides. Selles hinnatakse riikide innovatsioonisüsteemide tugevaid ja nõrku külgi ning aidatakse riikidel kindlaks teha valdkonnad, millega nad peavad tegelema.

ELi innovatsiooniliider on jätkuvalt Rootsi, talle järgnevad Soome, Taani ja Belgia, kelle innovatsioonitase on ELi keskmisest tublisti kõrgem. Loe edasi siit