13.05.2021

Statistikaameti täpsustatud andmete alusel oli 1. jaanuaril 2021 Eesti rahvaarv 1 330 068, mis on 1179 inimest rohkem kui aasta varem. Loomuliku iibe tõttu vähenes rahvaarv mullu 2602 inimese võrra, kuid positiivne rändesaldo suurendas seda 3782 inimese võrra ent üle kolme aasta on rändesaldo põhjanaabritega negatiivne ehk Eestist lahkus Soome rohkem inimesi, kui sealt siia sisse rändas. Loe rohkem siit