09.12.2020

Euroopa Komisjon avaldas Euroopa tööjõu vajaduste analüüsi, mis annab ülevaate millistele ametialadele on Euroopa Liidus kõige keerulisem töötajaid leida ja milliste ametialade esindajaid on tööturul üle. Uuring hõlmab ajavahemikku 2019–2020, mille jooksul Euroopa tööjõuturgu mõjutas tugevalt Covid19 pandeemia.

Üldiselt on tööjõupuudus kas tehnilist ekspertiisi (teadustöö, tehnoloogiaalane töö, inseneritöö jne) valdkonna töökohtadel või töökohtadel, mis nõuavad isiklikku sekkumist (nt tervishoiuga seotud). Seevastu töötajate ülejäägid on seal, kus tegeletakse üldisemate ja rutiinsemate ülesannetega või erioskusi mitte nõudvate ülesannetega või seal, kus ametid põhinevad humanitaarteadustel (ajakirjanikud, sotsioloogid jne).

Põhilised valdkonnad, kus on töötajate puudus (need olid sarnaselt märgitud vähemalt 9-s EL riigis):

Hooldustöötajad, torulukksepad, kokad, raskeveokite- ja veoautojuhid,  keevitajad, rakenduste programmeerijad, üldarstid,  tarkvaraarendajad, müürsepad jne  

Töötajate ülejääk: auto-, takso- ja kaubikujuhid; sekretärid, bürooametnikud, graafika- ja multimeediadisainerid, ajakirjanikud, kassapidajad, koristajad hotellides ja büroodes, ehitustöötajad jne

Uuring näitas sh, et tehnoloogial on üha suurem mõju oskustele, mida tulevikus tööturul vajatakse.

Erandiks on isiklikku sekkumist vajavad teenused, mida on raske tehnoloogiaga asendada. Need hõlmavad kõiki tervishoiu - ja isikuhooldusega seotud ameteid ja isikliku teenuse osutamisega seotud ameteid.