22.03.2021

Re-open EU (Taasavamine EL) töövahend annab ülevaate terviseolukorrast Euroopa riikides, tuginedes Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetele. Teavet ajakohastatakse sageli ja see on kättesaadav 24 keeles. See võimaldab teil jälgida koroonaviiruse olukorra arengut nii oma riigis kui ka mujal. Taasavamine EL pakub ka teavet erinevate kehtivate piirangute kohta, sealhulgas reisijate karantiini- ja testimisnõuete ning mobiilsete koroonaviirusega kokkupuute jälgimise ja hoiatamise rakenduste kohta. Uuri lisa siit