30.06.2022

Pika ja väsitava koroonaperioodi kaua oodatud lõpu, uuesti kihama löönud õpi- ja töörände ning sõjapõgenike tulva tõttu jõuab Eestisse üha rohkem sisserändajaid. Paljud inimestega töötavad spetsialistid leiavad end seepärast olukorrast, kus sisserändajate õpingute ja töö sujuval korraldusel on üha suurem roll.

Just nendele spetsialistidele ongi mõeldud e-kursuse kvaliteedimärgiga tunnustatud tasuta kursus „Multikultuursus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis“.

Sel aastal saab kursusel  osaleda Tallinna Ülikoolis, kus see on osa uuest karjääri kujundamise pädevuste mikrokraadist. Mikrokraadiõppe eesmärk on anda vajalikud pädevused karjääri temaatika lõimimiseks õppetöösse. Küll aga on e-kursus avatud kõigile soovijatele ning selle läbimine ei eelda mikrokraadi omandamist. Loe edasi kursuse kohta siit