06.07.2021

EL-is on palju erinevaid institutsioone, õigusakte ja regulatsioone. Nendes on keeruline orienteeruda. Europe Direct on võrgustik, mille liikmed saavad aidata teil leida vastuseid erinevatele küsimustele, st nad aitavad teil ELiga  ühenduses olla.

Europe Direct eksperdid saavad

  • anda vastuse ELi kohta tekkinud üldisele küsimusele,
  • aidata navigeerida ELi institutsioonide veebisaitidel,
  • aidata leida erialast infot,
  • anda teile parimate lisateabe ja -nõuannete allikate kontaktandmed,
  • anda teile faktiliselt õiget ja ajakohast teavet vastavalt avaliku teenistuse normidele
  • Ühendust saab võtta helistades, kirjutades või kohale minnes. Kohale mineku puhul tuleks aeg enne kokku leppida. Eesti Europe Direct esinduste kontaktandmed leiate siit
  • Kirjalikele päringutele vastatakse tavaliselt kolme päeva jooksul. Keerukamatele küsimustele vastamine võib võtta kauem.  
  • Rohkem infot https://europa.eu/european-union/contact_et