06.08.2020

Rändestatistika 2015-2019 ülevaatest leiab vastused järgmistele küsimustele:

• Missugune on Eesti kodanike välja- ja tagasiränne?

 • Kui palju Eesti kodanikke pöördus tagasi kodumaale?

• Kellele ja kui palju väljastati viisasid ja kui palju oli lühiajalise töötamise registreerimisi?

• Kes ja mis põhjustel tulid Eestisse elama?

• Kuhu asusid välismaalased elama? jne

Rändestatistika 2015-2019 ülevaatest leiab vastused järgmistele küsimustele:

• Missugune on Eesti kodanike välja- ja tagasiränne?

 • Kui palju Eesti kodanikke pöördus tagasi kodumaale?

• Kellele ja kui palju väljastati viisasid ja kui palju oli lühiajalise töötamise registreerimisi?

• Kes ja mis põhjustel tulid Eestisse elama? jne

Loe rohkem: https://www.eures.ee/sites/eures.ee/files/2020-08/Randestatistika_EST_2015-2019.pdf