Uudised

märts 2020

Eakate hooldajaks Saksamaale

26.03.2020

Saksamaal on järjest rohkem eakaid inimesi, kes vajavad abi ja hooldust. Samas on väljaõppinud hooldustöötajatest suur puudus.

EURES nõustamised toimuvad e-kanalite kaudu

20.03.2020

Töötukassa peatas 16. märtsist 2020 seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga klientide nõustamise ja teenindamise maakondlikes osakondades/büroodes kohapeal eriolukorra lõpuni. Kliente nõustatakse ja avaldusi võetakse vastu telefoni teel, e-kanalites või posti teel. Seega ei toimu ka EURES töötubasid Valgas 24.03., Tartus 25.03., Tallinnas Tondi büroos 30.03., Narvas 24.03., Jõhvis 25.03. ja Sillamäel 26.03.  Võimalik on osaleda  EURES  nõustamisel Skype teel.

veebruar 2020

Eestisse tagasipöördujate nõustamine

28.02.2020

Paljud inimesed, kes on Eestist teistesse riikidesse elama ja tööle suundunud, on hakanud Eestisse tagasi pöörduma. Integratsiooni Sihtasutus pakub neile nõustamisteenust. Nõustaja aitab planeerida sujuvamat tagasipöördumist Eestisse. Teenus hõlmab nii praktilist infot, kui ka Eestis uuesti kohanemisega seotud teemasid. Olemas on ka tagasipöördumistoetus.

Eesti EURES osales Emigration Expol

27.02.2020

Juba teist aastat kutsuti Eesti EURES 8. ja 9. veebruaril Hollandis Houtenis toimuvale  messile Emigration Expo. Emigration Expo on suurim sellelaadne mess Euroopas, kus osales  200 eksponenti ja üle 11000 külastaja.

jaanuar 2020

Eesti rändestatistika ülevaade 2014-2018

15.01.2020

Üha enam inimesi asub Eestisse elama, töötama või õppima ning järjest rohkem eestlasi pöördub Eestisse tagasi. Sellest trükisest saab lugeda, kuhu liikusid inimesed Eestist, mis riikidest tuldi Eestisse ja millised olid üldised rändetrendid.  Kui kuni 2014. aastani oli rändesaldo veel negatiivne (vastavalt -2642 ja -733), siis alates 2015. aastast on see olnud järjepidevalt positiivses trendis.  2018 aastal kasvas Eesti rahvaarv  ligi 0,4%. 

detsember 2019

Mida annab liitumine EURES võrgustikuga?

12.12.2019

Maikuus andsime teda, et Eesti EURES võrgustik on valmis vastu võtma uusi partnereid/liikmeid. Meil hea meel teada anda, et EURES Eestil on tänaseks juba 2 uut partnerit. Manpoweri kohalik filiaal sai esimese Eesti ettevõttena üle-euroopalise töövahendusvõrgustiku EURES’i ametlikuks koostööpartneriks.