Välismaalase palkamine

Abi ümberasumisel

Ettevõte, kes investeerib oma töötajatesse, saab kasu suurema tootlikkuse näol. Hinnake, kui palju Te oma uut töötajat ümberasumisel abistate. Millist kohtlemist sooviksite teie?

Tervituspakett

Tervituspakett on kasulik täiendus Teie ametlikule tutvustustegevusele. Selles võiks muuhulgas olla teave asjaomase piirkonna kohta: transpordivõimalused, juhtnöörid töökohta jõudmiseks jne. Eestisse tööle asumisel tuleb teisest riigist pärit töötajal ennast vajalikes ametiasutustes registreerida. Kuna ametiasutused on avatud tööajal, võiksite töötajatele nendeks toiminguteks töölt vaba aega võimaldada.

Eluaseme- ja pereküsimused

Te ei saa vastutada uute töötajate integreerumise iga aspekti eest, kuid võimaldage neile aega, mida võib vaja minna eluaseme otsimiseks, oma pere toetamiseks või muudeks sisseelamiseks vajalikeks toiminguteks. Kui ootate uuelt töötajalt pikaajalist pühendumist, püüdke ennetada probleeme, mis võivad tema tööl püsimist mõjutada.

 

 

Olemasolevate töötajate ettevalmistamine

Kaasake olemasolevaid töötajaid võimalikult palju värbamisprotsessi. Selgitage neile, mida teete ja miks. Ühised ettevõtmised aitavad töötajail üksteist tundma õppida.

Juhendamine

Et uuel töötajal oleks kergem kohaneda, määrake talle juhendaja, kes aitab tundma õppida töökultuuri, töökorda, töö sotsiaalseid külgi jm. Juhendajaks sobib hästi näiteks töötaja, kellel endal on sarnane varasem kogemus.

Töötingimused

Teisest riigist pärit töötajatel on Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse alusel õigus samadele töötingimustele kui kohalikel töötajatel. Veenduge, et uute töötajate lepingutingimused on õiglased ja mittediskrimineerivad. Lisainfo www.tooelu.ee.

Koolitused

Juurdepääs õppimise ja enesearendamise võimalustele on oluline kõigile töötajaile. Võib juhtuda, et peate oma tavapärast koolitust teisest riigist pärit töötajate jaoks kohandama, kui nad ei tunne kasutatavat tehnilist keelt või seadmeid.

EURES portaal

Loe edasi

Euroopa tööalase liikuvuse portaal http://eures.europa.eu on paljude hinnangute kohaselt kõige turvalisem töövahendusportaal. Portaali kasutamine on nii tööotsijatele kui tööandjatele tasuta. Kui soovite avaldada oma tööpakkumise EURESe portaalis, võtke ühendust Eesti Töötukassa EURES nõustajatega. Suurema huvi korral saate oma ettevõttele portaalis konto luua. See võimaldab Teil luua ja salvestada otsinguprofiile, saada teavitusi Teie otsinguga sobivatest CVdest, tellida infolehti ja saada muud teistest Euroopa riikidest töötajate värbamiseks vajalikku infot.