TMS/Sinu esimene EURES töökoht (YfEj) on Euroopa Liidu tööalast liikuvust toetavad projektid, mis on mõeldud tööotsijatele alates 18 eluaastast (k.a), et aidata neil leida sobiv töökoht väljaspool oma elukohariiki (Euroopa Liidus, Norras või Islandil). Samuti toetavad projektid tööandjaid, kes neid tööotsijaid värvata soovivad. Projektid pakuvad nõustamisteenuseid koos finantstoega. Rohkem infot TMS/Sinu esimene EURES töökoht toetusest tööandjale leiad siit

TMS-Targeted Mobility Scheme-liikuvuskava

YfEj-Your first Eures Job -Sinu esimene EURES töökoht 

Kes saavad osaleda:

 • Tööotsijad, kelle  vanus taotluse esitamise ajal on vähemalt 18 (k.a) eluaastat (v.a. müügi ja telemarketingi valdkonnas).
 • Isikud, kellega sõlmitakse ametlik tööleping teise EL riigi, Norra Kuningriigi, Islandi ametlikult registreeritud  tööandjaga.
 • Isikud, kelle töö kestab vähemalt 6 kuud ja tööaeg on vähemalt 50% töökohariigi tavapärasest tööajast (hooajatööd alla 6 kuu ei sobi).
 • Isik, kes asub  töökohariiki elama vähemalt 6 kuuks.
 • Järgmiste riikide kodanikud, kes elavad seaduslikult ühes allpool nimetatud riigis ja liiguvad teise EL  riiki tööle: Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi, Norra Kuningriik, Island.

Programm pakub finantstuge:

 • Töövestlusel osalemise toetust
 • Ümberasumise toetust (ka pereliikmetele)
 • Keeleõppe toetust
 • Kvalifikatsioonide hüvitamise toetust

Oluline:

 • TMS/Sinu esimene EURES töökoht projektides osalemiseks ja finantstoe taotlemiseks pöördu palun EURES nõustajate poole.
 • Taotlused tuleb esitada enne intervjuud, töölepingu algust, teise riiki ümber asumist, keelekursust.
 • Projektide  kaudu  saavad toetust need taotlejad, kes on kasutanud EURES mobiilsusteenuseid, st EURES nõustamine , sh elu- ja töötingimused sihtkoha riigis, EURES portaali kasutamine: töökoha sobitamine, töö otsimine jne.
 • Taotlemine toimub läbi EURES nõustaja, taotlusel peab olema EURES nõustaja kinnitus.
 • Toetuse taotlemise tingimuseks on ka see, et  tööotsijad ei saa  tööandjalt  tuge ümberasumiseks (transport, majutus vm). Tööotsijal on võimalik valida, kas nad võtavad vastu toetuse  tööandjalt  või  taotlevad selle asemel toetust TMS / Sinu esimene EURES töökoht projektist.
 • Lisainfo saamiseks saad pöörduda ka yfej@tootukassa.ee

  * Eesti osaleb alates 2019 projektides TMS/Sinu esimene EURES töökoht  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. TMS/Sinu esimene EURES töökoht projekte rahastatakse 2014.–2020. aasta Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas. Programm kestab kuni mai 2022.

Rohkem infot leiad siit  www.yourfirsteuresjob.se