Infotelefon 640 6000 töötab igal tööpäeval kell 9:00 - 16:30.

VastTööinspektsioonatakse eesti ja vene keeles. Inglise keelseks nõustamist suunatakse pöörduja inglise keelt valdava nõustaja poole.

Tööinspektsiooni nõustamisjuristid ja töökeskkonnakonsultandid annavad nõu töölepingulise suhte pinnalt tõusetunud küsimuste osas. Käsitletavad teemad on eelkõige töölepingu sõlmimine, töötaja ja tööandja kohustused, poolte vastutus, töötasu, töö- ja puhkeaeg, puhkus, töölepingu lõpetamine, sh erakorraline ülesütlemine ja selle vaidlustamine, üleminek, kollektiivsed töösuhted, tööandja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel, töötervishoiu nõuded jne.

Tööinspektsioon osutab nõustamisteenust telefoni ja e-kirja teel ning vastuvõtul Tööinspektsiooni kontorites Tallinnas, Tartus, Pärnus Narvas ja Jõhvis.

Telefoninumbril 640 6000 antakse infot Tööinspektsiooni järele valvatavate õigusaktide rakendamisel tekkinud küsimustele. Infotelefonis vastab jurist töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkust, töötasu ja töökeskkonna ohutust, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele. Infotelefonis ei vastata ega anta lahendusi töösuhetes tekkinud lahkarvamustele. Keerulisemates küsimustes ja pikemat selgitust vajavatel helistajatel on soovitav pöörduda vastuvõttu või saata küsimus kirjalikult aadressil jurist@ti.ee. Kirjalikult saadetud küsimustele vastab jurist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. 

Tööinspektsiooni vastuvõtuajad ja kohad leiate Tööinspektsiooni veebilehelt: http://ti.ee/est/organisatsioon-kontaktid/tooinspektsioon/tooinspektsiooni-vastuvotuajad/. Vastuvõtud toimuvad eesti ja vene. Inglise keelseks vastuvõtuks tuleb eelnevalt juristiga kokku leppida saates e-kirja aadressil jurist@ti.ee või helistades infoteleofnil 640 6000. Vastuvõtud toimuvad elavas järjekorras.

Vastuvõtuajad vene keeles leiate Tööinspektsiooni veebilehelt: http://www.ti.ee/ru/organizacija-kontakty/inspekcija-truda/priemnye-chasy-inspekcii-truda/

Töösuhtest tekkinud vaidluste lahendamiseks on tööandjal ja töötajal võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni, mis on Tööinspektsiooni juures asuv kohtuväline töövaidlusi lahendav organ. Töövaidluskomisjonide istungid toimuvad vastavalt vajadusele maakonnakeskustes üle Eesti. Töökeel komisjonis on eesti keel ja ka avaldusi võetakse vastu vaid eesti keeles.

Töövaidluskomisjoni pöördumise kohta leiate informatsiooni Tööinspektsiooni veebilehelt: http://ti.ee/est/toosuhted-toovaidlus/toovaidluste-lahendamine/avalduse-esitamine-toovaidluskomisjonile/.

Inglise keeles: http://ti.ee/en/labour-relations-labour-disputes/settlement-of-labour-disputes/labour-disputes/.

Vene keeles: http://ti.ee/ru/trudovye-otnoshenija-trudovye-spory/razreshenie-trudovykh-sporov/891/.

 

Samuti leiab palju informatsiooni Eestis kehtiva tööseadusandluse kohta Tööelu portaalist, mille leiate siit: http://www.tooelu.ee/.

Inglise keeles: http://www.tooelu.ee/en.

Vene keeles: http://www.tooelu.ee/ru.