Sinu esimene EURES töökoht (YfEj)

Kas …

  • oled Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras või Islandil registreeritud ettevõtja või organisatsioon?
  • otsid konkreetse profiiliga noori, kuid ei leia neid oma riigist?
  • soovid tööle võtta 18–35aastaseid töötajaid  teistest ELi liikmesriikidest, Norrast või Islandilt?
  • sul on võimalik pakkuda kandidaatidele töökohapõhist koolitust ja muud toetust?

Kui vastasid kõigile neile küsimustele jaatavalt, võib programm Sinu esimene EURES  töökoht sind aidata.

Mis kasu mu ettevõte sellest saab?

Sinu esimene EURES töökoht on programm, mis aitab tööandjatel leida kvalifitseeritud töötajaid ning noortel leida töötamise võimalusi teistes ELi liikmesriikides, Norras või Islandil. Eesmärk on eelkõige pakkuda motiveeritud noortele tööotsijatele töökohti, millele kogu Euroopas on raske tööjõudu leida.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) võivad taotleda rahalist toetust, et osaliselt katta uue töötaja koolituskulud ja aidata neil uude kohta asuda.

Mida peab teadma palga ja töötingimuste kohta?

Tööandjad peavad maksma palka ning tagama sotsiaalkindlustuse või muud riiklikust tööõigusest tulenevad hüvitised. Kandidaadiga tuleb sõlmida kirjalik tööleping vähemalt kuueks kuuks .

Eesti osaleb alates 2019 projektis Sinu esimene EURES töökoht  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. Sinu esimene EURES töökoht programmi rahastatakse 2014–2020 aasta Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas. Rohkem infot leiad siit  www.yourfirsteuresjob.se