Kas …

  • oled Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras või Islandil registreeritud ettevõtja või organisatsioon?
  • otsid konkreetse profiiliga töötajaid, kuid ei leia neid oma riigist?
  • soovid tööle võtta vanuses 18 (k.a)+ inimesi teistest ELi liikmesriikidest, Norrast või Islandilt?
  • sul on võimalik pakkuda kandidaatidele töökohapõhist koolitust ja muud toetust?

Kui vastasid kõigile neile küsimustele jaatavalt, võivad projektid TMS/Sinu esimene EURES  töökoht sind aidata.

  • tööotsijad peavad olema EL, Norra või Islandi kodanikud

Mis kasu mu ettevõte sellest saab?

TMS/Sinu esimene EURES töökoht on projektid, mis aitavad tööandjatel leida töötajaid ning tööotsijatel leida töötamise võimalusi teistes ELi liikmesriikides, Norras või Islandil. Eesmärk on eelkõige pakkuda motiveeritud  tööotsijatele töökohti, millele kogu Euroopas on raske tööjõudu leida.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) võivad taotleda rahalist toetust, et osaliselt katta uue töötaja koolituskulud (sh mentorlus, keeleõpe) ja aidata neil uude kohta asuda.

Mida peab teadma palga ja töötingimuste kohta?

Tööandjad peavad maksma palka ning tagama sotsiaalkindlustuse või muud riiklikust tööõigusest tulenevad hüvitised. Kandidaadiga tuleb sõlmida kirjalik tööleping vähemalt kuueks kuuks.

Kust saan rohkem infot ja esitada taotluse?

Informatsiooni saamiseks ja taotlemiseks palun pöördu EURES nõustajate poole. Taotlus tuleb esitada enne töötaja teise riiki tööle asumist. Arvesse võetakse ainult taotlused, mis on tulnud läbi EURES nõustajate. 

Lisainfo saamiseks võid pöörduda ka  yfej@tootukassa.ee 

 

Eesti osaleb alates 2019 projektidesTMS/ Sinu esimene EURES töökoht  Rootsi tööturuasutuse Arbetsförmedlingen partnerina. TMS/Sinu esimene EURES töökoht projekte rahastatakse 2014–2020 aasta Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi EURES tegevussuuna raames. See Euroopa rahastamisvahend toetab strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamist sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonnas. Programm kestab kuni november 2021. Rohkem infot leiad siit  www.yourfirsteuresjob.se