Kontakt

Võta meiega julgelt ühendust - eures@tootukassa.ee või läbi kõrvaloleva vormi
Samuti võid pöörduda ka otse oma piirkonna EURES nõustaja poole, kelle kontaktid on reastatud järgnevalt.
Jane Gornischeff
Jane Gornischeff
EURES nõustaja - Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Jõgevamaa, Võrumaa
Eesti töötukassa Tartumaa osakonna Kvartali büroo, Riia 2, Tartu 51004.
Vastuvõtule palume võimalusel eelnevalt registreeruda telefoni teel: 7377135.
Natalja Lainela
Natalja Lainela
EURES nõustaja - Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond, Kerese 3, Narva, 20309
Vastuvõtule palume võimalusel eelnevalt registreeruda telefonil: 5343 2351

Kirjuta meile

(kohustuslik)
Marta Traks
EURES Teenusejuht
Monika Toiger
EURES peaspetsialist

Partnerite kontaktid

Manpower
Manpower OÜ
Manpower OÜ pakub teenuseid kogu tööhõive- ja äritsükli vältel, sealhulgas: alaline, ajutine ja lepinguline värbamine ning toetus rahvusvahelistes värbamisprojektides; töötajate hindamine ja valimine; koolitus; ümberpaigutamine; allhange ja nõustamine.
INSA logo
Integratsiooni Sihtasutus
Integratsiooni Sihtasutus pakub:
nõustamisteenust ja toetuseid tagasipöördujatele, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka nendele, kes on juba alustanud uut elu Eestis;
eesti keele õpet;
korraldab kohtumisi ja üritusi uussisserändajatele jne.
expatlogo
Expat Relocation Estonia OÜ
Expat Relocation Estonia OÜ pakub välistööjõuga seotud tugiteenuseid:
nõustamine immigratsiooniformaalsuste valdkonnas;
abi eluaseme leidmisel (teenus tööandjatele, kes värbavad rahvusvaheliselt);
kohanemiskoolituste pakkumine Kohanemisprogrammi raames;
eesti keele algtasemel õppe pakkumine.

EURES Eesti

Eesti Töötukassa, Lasnamäe 2 Tallinn, 11412

eures@tootukassa.ee