30.11.2020

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 1. veebruaril 2020. Kuni 31. detsembrini 2020 kehtib üleminekuperiood, mille jooksul on UK veel seotud Euroopa Liidu õiguse, sh siseturu ja tolliliidu reeglitega. Üleminekuperioodi jooksul toimuvad ELi ja UK vahel läbirääkimised, mille eesmärk on kokku leppida tulevastes suhetes. Üleminekuperioodi lõpp toob kaasa suured muudatused Euroopa Liidu kodanikele, kes reisivad, töötavad, õpivad Ühendkuningriigis või tellivad sealt kaupu. Loe edasi siit