12.08.2021

COVID-19 pandeemia järgne maailm võib olla väga ebakindel ja probleemne. Selle tulemusena vajavad ettevõtted emotsionaalselt intelligentseid töötajaid, kellel on mitmesuguseid pehmeid oskusi, et aidata neil rasketel aegadel hakkama saada.

Pehmed oskused on seotud viisiga, kuidas suheldakse  kolleegidega, lahendatakse probleeme ja hallatakse oma tööd. Emotsionaalne intelligentsus on võime mõista ja tunda enda ja teiste emotsioone. Artiklis käsitletakse seda, miks on need oskused  praegu olulisemad kui kunagi varem.