10.08.2022

Eduka karjääri nimel ei pea ohverdama vaimset heaolu ega täisväärtuslikku isiklikku elu. Tegelikult võib töö- ja eraelu hea tasakaalu säilitamine oluliselt parandada töö kvaliteeti. Loe edasi, et teada saada, kuidas seda saavutada.