08.09.2022

Artikkel käsitleb  Euroopa noorteaasta (EY2022) raames ELi noortele pakutavaid võimalusi. Euroopa solidaarsuskorpus pakub kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil suurepäraseid vabatahtliku tegevuse võimalusi, millest saavad kasu kogukonnad.

Võid registreeruda Euroopa solidaarsuskorpuses, kui oled 17–30aastane, kuid tegevuse alustamiseks pead olema vähemalt 18aastane. Euroopa solidaarsuskorpuse akrediteeritud organisatsioonide andmebaasist leiad välismaal või oma elukohariigis vabatahtlikke vajavate organisatsioonide ja projektide kontaktandmed eri valdkondades (nt haridus ja koolitus, kodanikuaktiivsus ja demokraatlik osalus, keskkond ja looduskaitse, ränne, kultuur ja humanitaarabi). Pärast registreerumist võid kandideerida konkreetses projektis osalemiseks otse veebilehel. Kui sind valitakse välja, tehakse asjaajamine sinu eest ära. Loe edasi siit