EURES LAIENEB …

Euroopa tööturg on pidevas muutumises ning nõudlus EURES teenuste järele on kasvanud. Ettevõtjad kogu Euroopas otsivad üha enam tööjõudu väljaspoolt oma riiki. Seetõttu võttis Euroopa Komisjon vastu otsuse laiendada EURES võrgustikku ja kaasata tegevustesse veelgi rohkem sarnaste eesmärkidega ja tegevusmudeliga organisatsioone.

2016. aasta aprillis võeti vastu uus EURES määrus, mille eesmärk on luua mugav ja lihtsasti kasutatav keskkond, kus tööotsijatel on ligipääs kõigile tööpakkumistele ning tööandjatel võimalus leida  sobiv kandidaat tööotsijate poolt avaldatud elulookirjelduste seast kogu Euroopas.

Uus EURES määrus sätestab ka EURES võrgustiku laienemise ning uute liikmete vastu võtmise korra, mille tulemusel on alates maist 2018 ka eratöövahendusfirmadel jt tööturu korraldusega seotud ettevõtetel võimalus liituda EURES võrgustikuga.

MIS ANNAB TEILE LIITUMINE EURES VÕRGUSTIKUGA?

  • Juurdepääs teiste riikide aktiivsete tööotsijate elulookirjeldustele. 
  • Võimalus avaldada tööpakkumisi üle Euroopa ja vajadusel mingi konkreetse riigi tööpakkumiste andmebaasis.
  • Võimalus tõsta oma asutuse töötajate kompetentsi tööjõu vaba liikumisega seotud teemadel.
  • Teha tihedamat koostööd erinevate Euroopa riikide tööturuasutustega ning saada tasuta nõu rahvusvaheliste värbamiste küsimustes 32 riigi EURES nõustajatelt.
Loe edasi EURES partneri käsiraamatust (.pdf, 4710kb)