Üldine

Pindala
504 645 km²
Rahvaarv
46,95 mln
Riigikeel
hispaania
Riigikord
Parlamentaarse demokraatia ja konstitutsioonilise monarhiaga riik
Riigipea
Felipe VI
Pealinn
Madrid
Rahaühik
euro
Telefoni suunakood
+34
Hädaabinumber
112

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti riigi kodanikud võivad Hispaanias vabalt liikuda, seal elama asuda ja töötada, kusjuures neil on samad õigused nagu Hispaania kodanikelgi. See liikumisvabadus laieneb ka Eesti kodanike pereliikmetele olenemata sellest, mis rahvusest nad on.

Elukoha registreerimine
Kui soovite tõestada, et elate Hispaanias peate end registreerima kohalikus omavalitsuses (Ayuntamiento). Elukoha registreerimiseks peate vaid esitama üürilepingu,  veearve, elektriarve vms, mis tõestab, et Te tegelikult elate nimetatud kohas.

Välismaalase isikunumber - Numero de identificación de Extranjero
Hispaanias on võimalik endale taotleda N.I.E number (Numero de identificación de Extranjero), mis on välismaalase isiku number ning see on vajalik isiku tuvastamiseks.

N.I.E numbri saab sel juhul kui ollakse Hispaania riigiga seotud majanduslikult, tööalaselt või sotsiaalselt.
N.I.E kaardi taotlemiseks on vaja esitada provintside välisasjade büroole või kui seda ei ole, siis politseikomissariaadile järgmised dokumendid:
- vormikohane avaldus;
- isikut tõendav dokument (originaal ja koopia);
- dokumendid, mis tõendavad isikunumbri saamise vajalikkust ja põhjuseid.

NIE numbrit kohta saab rohkem infot: http://www.mir.es 

Sotsiaalkindlustusnumber – Numero de Seguridad Social
Juhul kui see on Teil esimene kord kui lähete Hispaaniasse tööle peate taotlema endale sotsiaalkindlustusnumbri. Seda numbrit saate ise taotleda ning seda võib Teie eest teha ka ettevõte, kus hakkate tööle. Eelpool nimetatud numbri taotlemiseks peate sotsiaalametile esitama järgmised dokumendid:
- vormikohane avaldus (TA-1);
- isikut tõendav dokument.
Seejärel saate enda kätte sotsiaalkindlustus kaardi (Cartilla de Seguridad Social).

Lisainfo: http://www.seg-social.es

Elaniku kaart – Tarjeta de Residencia
Elaniku kaart ei ole kohustuslik, kuid on soovitav kui kavatsete Hispaaniasse jääda kauemaks kui kolm kuud. Kui Te töötate või olete (üli-)õpilane või pensionilejääja ja soovite tugevdada oma õigusi Hispaanias, siis võiksite taotleda endale elaniku kaardi. Vastavalt Hispaania seadustele pole see kaart kohustuslik, kuid mõningatel juhtudel kaardi olemasolu lihtsustab teatud haldus- protseduuride täitmist.

Nimekiri inimestest, kes võivad Hispaanias viibida elaniku kaardita juhul kui neil on kehtiv ID kaart või pass:
A) Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikud, kes on:
- palgalised töötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad;
- üliõpilased;
- inimesed, kes võivad Hispaanias püsivalt elada.

B) Eelpool mainitud inimeste perekonnaliikmed, vaatamata nende kodakondsusele:
- abikaasa (kui abikaasad on ametlikult abielus);
- lapsed (ka abikaasa lapsed kui abikaasad on ametlikult abielus), kes on nooremad
kui 21 aastat. Samuti lapsed, kes on vanemad kui 21 aastat, kuid sõltuvad majanduslikult oma vanematest;
- vanemad (ka abikaasa vanemad kui abikaasad on ametlikult abielus), kes on majanduslikult sõltuvad v.a üliõpilaste ja nende abikaasade vanemad.

C) Piiriülesed töötajad, kes töötavad Hispaanias, aga tegelik elukoht on neil mõnes teises riigis ja nad käivad kodus iga päev või vähemalt kord nädalas.

Elaniku kaart on vajalik sel juhul kui Euroopa Majanduspiirkonna kodanik soovib taotleda elamisluba oma pereliikmele, kes ei ole liikmesriigi kodanik.

Elaniku kaarti saab taotleda lähimast provintside välisasjade büroost, kuhu kaardiomanik soovib elama asuda või provintsi politseikomissariaadist.
Lisainfo: http://www.mir.es

Täiendavat informatsiooni saab ka Hispaania saatkonnast:
HISPAANIA SAATKOND TALLINNAS 
E-mail: emb.tallin@mae.es
Koduleht: Eestis asuv Hispaania saatkonna.

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Töötasu alammäär ehk miinimumpalk kuus täistööajaga töötamise korral Hispaanias on 1260 EUR bruto (2023). Miinimumpalk on kehtestatud seadusega ja kehtib enamikule täistööajaga töötajatele kogu riigis. Miinimumpalk on brutokuupalk, millest ei ole maha arvatud tulumaks ega sotsiaalkindlustusmaksed. Miinimumpalkade kohta Hispaanias ja mujal Euroopas leiate informatsiooni Eurostat kodulehelt.

Hispaanias vajatakse kvalifitseeritud ja töökogemustega spetsialiste. Vajadus on järgmiste töötajate järele: meditsiin-arstid, med.õed ja ämmaemandad, tööstuses – põllumajandus – ja tööstuseadmete mehaanikud ja paigaldajad.

Valdkonnad, kus on tööjõu ülejääk:

 • Ehituses – üldehitajad, müürisepp, keevitajad ja gaasilõikaja;
 • Tööstuses – kaubavedude käsitlejad, käsitsipakkijad ja teised töötleva tööstuse töötajad, detailide koostajad;
 • Teenindus – müüjad, koristajad jm. abilised kontoris, hotellides ja muudes asutustes, kelnerid, ettekandjad ja baaridaamid, takso-, paketi – ja veoautojuhid.

Tööjõu vaba liikumine

Hispaania ei kohalda Eesti riigi kodanikele piiranguid oma tööturule sisenemiseks. Eesti riigi kodanikud võivad vabalt Hispaanias liikuda, sinna elama asuda ja seal töötada. See liikumisvabadus laieneb ka Eesti kodanike pereliikmetele olenemata sellest, mis rahvusest nad on. Seega tohite Eesti riigi kodanikuna minna Hispaaniasse tööle või alustada seal ise äri, ilma et peaksite selleks tööluba taotlema. Seejuures on Teil palga, töötingimuste, elukoha, kutseõppe, haigus ja sotsiaalkindlustuse või ka ametiühingutesse kuulumise suhtes samad õigused nagu Hispaania töövõtjatel.

Hispaaniasse sõitmiseks on Teil vaja vaid kehtivat ID kaarti või passi. Kui Te kavatsete Hispaaniasse jääda kauemaks kui kolm kuud, peaksite endale taotlema elukohatõendi, mis kinnitab, et olete Euroopa Liidu töötaja.   

Autonoomsed piirkonnad

Hispaania turule sisenedes tuleb kindlasti silmas pidada, et ei ole olemas ühtset Hispaania turgu, vaid 17 erinevat autonoomset piirkonda, mis erinevad nii keele, kultuuri, kliima kui ka temperamendi poolest.

Andaluusia (pealinn Sevilla) – suurima populatsiooniga maakond Hispaanias, nendest 555 831 on välismaalased. Peamised majandusharud on põllumajandus (45% pindalast on põllumajanduslik maa), lennundus, biotehnoloogia, taastuvenergia, metallurgia ja IT.

Asturias (pealinn Oviedo) - looduse poolest on Asturias üks ilusamaid piirkondi Hispaanias. Peamised majandusharud on toiduainetööstus, IT, kapitalikaubad ja taastuvenergia. Täpsem info www.asturias.es.

Aragon (pealinn Zaragoza) – peamine majandusharu on keskkonnatehnoloogia, kuid tähtsad on ka biotehnoloogia, logistika, toidutööstus, autotööstus, IT ja lennundus. Täpsem info www.aragon.es.

Baleaari Saared (pealinn Palma de Mallorca) – Vahemeres asuvate Baleaari Saarte 1,09 miljonist elanikust 180 360 on välismaalased, peamiselt inglased ja sakslased. Peamised majandusharud on turism, IT, tööstus, keskkonnatehnoloogia ja toiduainetööstus. Täpsem info www.caib.es.

Baskimaa (pealinn Vitoria-Gasteiz) – piirkonna peamised majandusharud on energiatööstus ja keskkonnatehnoloogia. Baskimaad loetakse kõrgeimate palkadega piirkonnaks Hispaanias. Täpsem info www.euskadi.net.

Kanaari Saared (pealinnad Palmas Gran Canaria /Santa Cruz de Tenerife) – elanikkonnast 276 827 elanikku on välismaalased. Kanaari saari iseloomustavad madalad maksud ja suurepärane infrastruktuur. Peamised majandusharud on biotehnoloogia ja meditsiin, audiovisuaalsektor, turism, IT ja transport. Täpsem info www.gobcan.es.

Kantaabria (pealinn Santander) – tähtsamad majandusharud on biotehnoloogia, toiduainetööstus, keskkonnatehnoloogia, autotööstus ja keemiatööstus. Täpsem info www.cantabria.es.

Castilla ja Leon – on ümbritsetud 9 autonoomse piirkonnaga ning seega omab väga head ühendust nii teiste piirkondade kui ka ülejäänud Lõuna-Euroopaga. Peamised majandusharud on biotehnoloogia, energiatööstus, autotööstus, turism, toiduainetööstus, lennundus ja IT. Täpsem info www.jcyl.es.

Castilla La Mancha (pealinn Toledo) – asub Hispaania keskosas, on tuntud keskmisest odavama maakapitali poolest ning väga hea infrastruktuuri poolest. Peamised majandusharud on lennundus ja uued tehnoloogiasüsteemid. Täpsem info www.castillalamancha.es.

Kataloonia (Barcelona) – Hispaania tähtsamaid regioone, mille pealinnaks on Barcelona. Tänu suurlinna lähedusele omab Kataloonia kvaliteetset inimkapitali ja talenti Elukalliduse poolest on Kataloonia Hispaanias teisel kohal. Tähtsamad majandusharud on lennundus, toiduainetööstus, biofarmaatsia, taastuvenergia, ja IT. Täpsem info www.gencat.es.

Ceuta, Meilla – Aafrika põhjaosas asuvad kaks autonoomset linna. Rohkem infot www.ceuta.es ja www.melilla.es.

Extremadura (Mérida) – Lääne-Hispaanias Portugaliga piirnev piirkond. Peamised majandusharud on toiduainetööstus ning pakendamise- ja pakkimistööstus. Täpsem info merida.es.

Galicia (pealinn Santiago de Compostela) – Loode-Hispaanias Atlandi ookeani ääres asuv autonoomne piirkond. Peamised majandusharud on telekommunikatsioon ning energiatööstus ja keskkonnatehnoloogia. Täpsem info www.xunta.es.

La Rioja (pealinn Logroño) – on Põhja-Hispaanias asuv väike piirkond. Tähtsamad majandusharud on jalatsitööstus, autotööstus, lennundus, veinitootmine ja teenused. Rohkem infot www.larioja.gov.ar.

Madrid (pealinn Madrid) – Madridi autonoomses piirkonnas elab 6,38 miljonit elanikku ning välismaalasi on 882 293. Infrastruktuur on kõrgelt arenenud ning Barajase lennujaam asub kõigest 12km kaugusel kesklinnast. Madridis on hea elukvaliteet, hinnad ja palgad on Hispaania keskmisest kõrgemad. Peamised majandusharud on meditsiin, IT, lennundus, energiatööstus, ja logistika. Täpsem info www.madrid.org.

Murcia (pealinn Murcia) – tuntud hea kliima ja elukvaliteedi poolest. Tähtsamad majandusharud on turism, taastuvenergia, keemiatööstus ning biotehnoloogia. Täpsem info www.carm.es.

Navarra (pealinn Pamplona) – Prantsusmaaga piirnev piirkond www.navarra.es/home_es.

Valencia (pealinn Valencia) – Vahemererannikul paiknev autonoomne piirkond. Peamised majandusharud on logistika ja audiovisuaaltehnika. Hästi arenenud sadamad www.gva.es.

Töö leidmine

Kirjeldus

Euroopa tööalase liikuvuse portaalis (EURopean Employment Services - EURES) olevad vabad töökohad valikus ”Töö otsimine” hõlmavad väga erinevaid elukutseid ning alalisi ja hooajalisi tööpakkumisi nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Otsingumootor võimaldab teil valikut tehes määrata huvipakkuva riigi(d) ning soovi korral ka ameti.

Iga töökoha juurest leiate töökirjelduse ning teabe kandideerimisprotseduuri kohta. Tööpakkumises märgitud kontaktisikuks võib olla kas taotlusi vastuvõttev EURESe nõustaja või tööandja esindaja.

EURES portaalis avaldavad töökohti EURES võrgustiku riiklikud liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööhõiveametid. Kõikide vabade ametikohtade seas on EURESe tööpakkumised  tähistatud sinise lipuga, mis märgib et tööandja on huvitatud töötajate leidmisest ka teistest Euroopa riikidest.

Euroopa tööjõuturu läbipaistvuse parandamiseks avaldatakse eures.europa.eu  veebilehel – väheste eranditega – kõik Euroopa riikide tööhõiveametite pakutavad töökohad. Need töökohad ei ole tähistatud sinise lipuga ja need ei ole EURESe töökohad.

Haridusttõendavad dokumendid
Võõrtööotsijal on vajaduse korral kohustus esitada dokumente, mis tõendavad välisriigis omandatud hariduse kehtivust Hispaanias. NARIC (National Academic Recognition Information Centre) on rahvusvaheline riiklik koostöövõrgustik, mis tegeleb hariduskvalifikatsioonide tunnustamise ning võrdsustamise alase info jagamisega. Lisainfot leiate www.enic-naric.net/spain.aspx ning www.enic-naric.net.

Reguleeritud kutsealad
Kui soovite töötada teises riigis, siis võib teil olla tarvis taotleda oma kutsekvalifikatsiooni (koolituse ja töökogemuse) ametlikku tunnustamist, kui teie elukutset selles riigis reguleeritakse.

Kui soovite töötada teises riigis ja pakkuda oma teenuseid ajutiselt, siis võib teil olla tarvis saata deklaratsioon enne riiki minemist. Kui teie elukutset reguleeritakse ja see on seotud rahvatervise või ohutusega, siis võib teil olla vaja eelnevalt läbida kvalifikatsiooni kontroll.

Et saada teada, kas teie elukutset teises ELi riigis reguleeritakse, soovitame kasutada reguleeritud kutsealade andmebaasi. Sellest andmebaasist näete, milliseid elukutseid mis riigis reguleeritakse ja millised on pädevad ametiasutused antud valdkonna küsimustega tegelema. Teil on vaja teada ametinimetust kohalikus keeles.

Kui te ei leia andmebaasist oma elukutset, soovitame võtta ühendust kutsekvalifikatsioonide tunnustamise riikliku kontaktpunktiga selles riigis, kus soovite töötada. Teil aidatakse  kindlaks määrata pädev asutus ja antakse juhised, millised dokumendid teil tuleb esitada.

Reeglina on igas riigis, sealhulgas ka Hispaanias, oluline kohaliku keele oskus. Keeleoskust ei lähe vaja ainult töötamiseks, vaid ka registreerimistoimingute tegemiseks riiki sisenedes. Kuna tööpakkumised on valdavas enamuses kohalikus keeles, siis juba tööpakkumiste teksti mõistmiseks ja neile kandideerimiseks on enamasti vajalik keeleoskus.

Samuti on mõistlik vormistada oma kandideerimisdokumendid (CV ja kaaskiri) kohalikus keeles.

NB! Kui olete tööotsija, kel on mõne muu, kui Euroopa Liidu riigi kodakondsus, siis on reeglid tööle asumiseks teised kui Euroopa Liidu kodanikule.

Konsulaarinfo Hispaania kohta HISPAANIA konsulaarinfo

Ettevõtlus

Hispaania ettevõtluse struktuuri iseloomustab väikeettevõtete (sh eelkõige pereettevõtete) suur osakaal. Suur osa väikestest pereettevõtetest ei kasuta palgatööjõudu. Ligikaudu 27% ettevõtetest olid 1-2 töötajaga. Ka töökohtade avalik pakkumine (ajalehed, internet) ei ole väga populaarne. See teeb Hispaanias töö leidmise raskeks, eriti siis, kui Te ei ole ise Hispaanias.

Eesti riigi kodanikud võivad Hispaanias töötada ilma tööloata või alustada seal ettevõtlusega ilma selleks tööluba taotlemata. Seejuures on Teil palga, töötingimuste, elukoha, kutseõppe, haigus- ja sotsiaalkindlustuse või ka ametiühingutesse kuulumise suhtes samad õigused nagu Hispaania töövõtjatel. 

Tööhõiveametid (tööhõivetalitused) - Servicio Publico de Empleo Estatal

Hispaania üleriigilised ja piirkondlikud tööhõivetalitused moodustavad võrgustiku, mille teenuseid võivad kasutada kõik. Internetiaadress: www.sepe.es.

Eesti kodanikel on samad õigused nagu Hispaania kodanikel. Tööhõivetalituste teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt 16aastane ja Teil peab olema kehtiv ID kaart või pass ning kindel elukoht. Tööhõiveametitest saab teavet tööpakkumiste, tööturu arengute, kutseõppevõimaluste, toetuste, töötu abiraha jms kohta.

Kui olete ennast tööhõivetalituses registreerinud, peate oma avaldusi korrapäraselt uuendama ning teatama muutusest, mis puudutavad Teie hõivet.  

SEPE kontori või piirkondade vastavate büroode aadressid leiate siit.

Tööhõivebürood on igas provintsipealinnas ja ka muudes suuremates linnades. Üksikasjalikuma info saamiseks pöörduge kohalikku tööhõivebüroosse.

Töövärbamise-vahenduse firmad

Vahendusfirmad võivad küsida tasu oma teenuste eest.

Hispaanias on ka spetsialiseeritud tööhõivega tegelevad firmad, kes kasutavad tavaliselt ajakirjandust ja internetti, et oma vabu töökohti avaldada.

Ajutise töö tööhõiveasutus on märgitud lühendiga ETT - nemad tegelevad renditöötajatega: võtavad oma andmebaasi töötajaid ja vajadusel saadavad nad tööle erinevatesse ettevõtetesse, kellega neil on juba kontaktid.

See võib olla sobiv võimalus alustada tööd Hispaanias, leida töö kiiremini ja teenida sissetulekut, iseäranis olukorras, kui pole plaani kauaks Hispaaniasse jääda. 

Ajakirjandus

Hispaania üleriigilistes, kohalikes ja ka külade ajalehtedes on iga päev üks sektsioon, kus avaldatakse töökuulutusi, kuigi enamus töökuulutusi avaldatakse pühapäevastes lehtedes.

Sõna "töö" hispaania keeles on "trabajo"

Töökuulutused suuremates lehtedes:

El Mundo: www.elmundo.es

ABC: www.infoempleo.com

El Pais: www.elpais.com

Suurte ettevõtete kodulehtedel on tavaliselt samuti info vabadest töökohtadest antud firmas. Reeglina on need avaldatud inimerssurside all (recursos humanos, human resources) või tööhõive (empleo, employment) või “tule tööle” (trabaja para nosotros, work for us) rubriigis.

Isiklike tuttavate võrgustik:

Isiklike tuttavate võrgustik on töö otsimisel väga kasulik. Paljud vabad töökohad täidetakse Hispaanias just läbi isiklike tuttavate või soovitajate.

Kasulikud lingid töö otsimisel

Üldised tööotsingumootorid:

www.monster.es

www.trabajo.org

www.empleo.trovit.es

www.thelocal.es/jobs

www.bancoempleo.es

www.jobted.es

Töövahendusfirmade otsing:

ACCESS www.accessett.com

ADECCO www.adecco.es

FASTER www.faster.es

Oma ettevõtte asutamine (FIE):

Hispaanias peab enne FIEna töö alustamist täitma dokumente erinevates riigiasutustes.

1. Registreerida Impuesto de Actividades Económicas (Economic Activity Tax) kohalikus Delegación de Hacienda (Tax Agency) 

2. Deklareerida Censal de Inicio de Actividad (Business Start-up declaration) kohalikus Delegación de Hacienda (Tax Agency) (valides ülevalt “English”, avaneb teil võimalus lugeda inglise keelset infot maksude kohta Hispaanias)

3. Registreerida sotsiaalkindlustusametis Régimen Especial de Autónomos (Special Self-Employment Scheme) ja kohalikus Tesorería General de la Seguridad Social (Social Security General Treasury).

Kui firma alustab tegevust, peab taotlema tegevusluba kohalikust omavalitsusest ja teavitama uue ettevõtte ruumide avamisest.

Kuna protsess on keeruline, annab põhjalikku nõu Hispaania Kaubanduskoda.

Riigi tööturuasutused pakuvad mitmel moel abi töötutele, kes soovivad saada füüsilisest isikust ettevõtjaks. Näiteks võib taotleda palgatoetust, mis ettevõtluse alguses garanteerib minimaalse palga. Toetuse saamiseks peab täitma vastava vormi ja esitama selle Provincial Directorates of the Public State Employment Service or the Autonomous Community Employment Services`le.

Tööle kandideerimine

Mõned ettevõtted soovivad, et tööotsija täidab firma kodulehel taotluse vormi, enam levinud on siiski CV ja avalduse vorm.

Kui ei ole teisiti nõutud, peab CV ja kaaskirja koostama hispaania keeles ja seal peab olema märge, mis ametikohale kandideerite ja kust saite infot selle töö kohta.

Hispaaniakeelse CV formaadi põhja leiate Europassi platvormil, kus on võimalik luua soovitavalt ka konto.

Kaaskirjas tuuakse välja põhjus, miks tööandja just selle kandidaadi peaks valima, mis haridus ja millised praktilised kogemused kandideerijal on ja mida erilist tal on pakkuda tööandjale. See annab võimaluse tööotsijal ennast paljude teiste kandideerijate seas konkreetselt esile tõsta.

Kui lähete Hispaaniasse töötuskindlustushüvitise (TKH) transpordi alusel (vormiga U2) tasub meeles pidada, et lisaks kohalikus tööhõiveasutuses arvele võtmisele tuleb teha ka muud registreerimistoimingud Hispaanias.

Kõik toimingud võtavad aega. Lisainfo vormi U2 taotlemise kohta leiate siit.

Eelnevalt tuleks taotleda ka elamisõiguse registreerimise tõend certificate of residence in Spain (Padrón o empadronamiento).

Within three months of entering Spain, you must apply at the Foreigners’ Office (Oficina de Extranjeros) or a police station to be registered in the Central Register of Foreigners (Registro Central de Extranjeros). To do this, you need to present your valid passport or identity card and pay a fee. The office will give you a certificate of registration with your NIE number (foreigner’s ID number). This process has replaced the former Community resident’s card application. For more information and to download the registration form, go to www.policia.es

Everyone who lives in Spain is obliged to register with the municipality where they live. To do this, you must go to your local town hall. The certificate of registration is required for many administrative processes, such as registering your children in school, obtaining a health card, registering with the employment office and voting in the municipal elections.

NIE numbrit võidakse küsida selleks, et saaksite end U2-ga töötuna Hispaania tööhõiveasutuses registreerida - NIE numbri saamine võib samuti võtta aega (vahel ka mitu nädalat). Seega, kui soovite minna U2 alusel oma töötuskindlustushüvitist transportides Hispaaniasse tööd otsima, tasub võimalusel juba varakult ühendust võtta selle konkreetse piirkonna tööhõiveametiga ning täpsustada nende nõudmised U2 transpordi puhul, et kohapeal ei tekiks ebameeldivaid üllatusi. Erinevates Hispaania piirkondades võib toimingute järjestuses või kestuses olla teatud erinevusi.

Elukoha registreerimine

Kui soovite tõestada, et elate Hispaanias peate end registreerima kohalikus omavalitsuses (Ayuntamiento). Elukoha registreerimiseks peate vaid esitama üürilepingu,  veearve, elektriarve vms, mis tõestab, et Te tegelikult elate nimetatud kohas.

Välismaalase isikunumber - Numero de identificación de Extranjero

Hispaanias on võimalik endale taotleda N.I.E number (Numero de identificación de Extranjero), mis on välismaalase isiku number ning see on vajalik isiku tuvastamiseks.

N.I.E numbri saab sel juhul kui ollakse Hispaania riigiga seotud majanduslikult, tööalaselt või sotsiaalselt.
N.I.E kaardi taotlemiseks on vaja esitada provintside välisasjade büroole või kui seda ei ole, siis politseikomissariaadile järgmised dokumendid:
- vormikohane avaldus;
- isikut tõendav dokument (originaal ja koopia);
- dokumendid, mis tõendavad isikunumbri saamise vajalikkust ja põhjuseid.

NIE numbrit kohta saab rohkem infot siin.

 

HOOAJATÖÖ HISPAANIAS

TURISMIVALDKOND, HOTELLID JA RESTORANID

SUURED HOTELLIKETID

"ENTERTAINMENT" VALDKOND HOTELLIDES: esinejad, tantsijad, ürituste korraldajad jms.

SUVETÖÖD/ HOOAJATÖÖD erinevates sektorites

TÖÖ KRUIISILAEVADEL

 "ENTERTAINMENT" VALDKONNA TÖÖPAKKUMISED KRUIISILAEVADEL

TÖÖ PÕLLUMAJANDUSES

VEEBILEHED INGLISE KEELE KÕNELEJATELE

HISPAANIA KEELE KURSUSED

Õigused

Kirjeldus

Hispaanias töötamiseks peab olema vähemalt 16 aastane, kusjuures kuni 18 aastaseks saamiseni peab töötamiseks olema vanema või hooldaja volitus või nõusolek.

Tööleping

Tööleping võib olla nii suuline kui ka kirjalik. Alati on soovitav teha tööleping kirjalikult. Lepingu kehtivuse ajal võib suulise lepingu igal ajal ümber muuta kirjalikuks. Leping sõlmitakse määramata ajaks või tähtajaliselt. Kehtivuse periood tähtajalise lepingu puhul peab olema üheselt määratletud.

Kirjalik leping on kohustuslik, kui on tegemist järgmiste lepingutega:

 • praktikaleping;
 • koolitusleping;
 • tööettevõtuleping;
 • osalise tööajaga leping;
 • hooajatööleping;                                                                            
 • kodutööleping;
 • järgutööleping;
 • tööleping, mis sõlmitakse Hispaania ettevõtte poolt välismaal tegutsemiseks;
 • tööleping, mis sõlmitakse kauemaks kui 4 nädalat.

Töölepingule alla kirjutades peab kontrollima tähtaegu, samuti seda, kuidas ja kui tihti palka makstakse. Samuti peab olema lepingus kirjas tööaeg ja puhkuse tingimused. Kuna lepingud on tavaliselt kohalikus keeles (hispaania keeles), siis on soovitatav kasutada professionaalse tõlgi teenuseid.

Tööleping peab sisaldama tööandja ja töövõtja andmeid, tööandja registreeritud asukohta, töö sisu, töötasu, töötundide arvu, puhkusetingimusi ja viiteid seonduvale kollektiivlepingule.

Lisainfo saamiseks pöörduge riikliku tööhõiveameti poole: El Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE www.sepe.es

Tööaeg

Tööaeg on nädalas maksimaalselt 40 tundi. Päevas ei tohi tööaeg ületada 9 tundi, kui ei ole teisti märgitud kollektiivlepingus. Alla 18 aastased ei tohi töötada rohkem kui 8 tundi päevas. Ületunde võib teha, kuid mitte rohkem kui kokku 80 tundi 12 kuu jooksul. Selle eest ei kompenseerita eraldi puhkust ja tavaliselt on kohustus ületunde teha vaid kollektiivlepinguga määratud töötajatel, kelle abi võib vaja minna suuremate loodus- ja muude õnnetuste korral.

Lisainfot tööaegade kohta Hispaanias inglise keeles leiate siit

Puhkeaeg

Puhkeaeg tööaja lõpust kuni järgmise tööaja alguseni peab olema vähemalt 12 tundi. Kui tööpäev kestab järjest kauem kui 6 tundi, peab olema ette nähtud puhkepaus 15 minutit. Alla 18 aastastele on ette nähtud puhkeaeg 30 minutit, kui tööpäev kestab kauem kui 4 tundi. Ametlikult on lubatud töötada korraga pikemalt järgnevatel ametialadel:

 • turvatöötajatel – välja arvatud neil, kes töötavad rongis;
 • põllumeestel;
 • hotellitöötajatel;
 • erinevatel transporditöötajatel ja merel töötajatel.

Kindlasti peab pikendatud tööaeg põhjendatud olema. Tegu võib olla vahetustega töökohaga, kus tegevus ei seisku või seiskub väga harva. Samuti võib pikendatud tööaeg olla põhjendatud sellega, et töökoht asub isoleeritud paigas, näiteks mäekaevandused, mägihotellid.

Pikemalt kui 8 tundi pole lubatud töötada järgnevates ametikohtades:

 • külmutuskambrites töötajatel;
 • tööl, kus on tegemist suruõhuga;
 • kaevanduses;
 • avaliku sektori töötajatel.

Öötöö

Öötööks nimetatakse tööd, mida tehakse kella 22.00 ja 06.00 vahel kuni 3 tundi. Tööandja, kes pidevalt kasutab öötöötajaid, peab sellest teatama kohalikku tööhõiveametisse. Öötöö ei tohi kesta kauem kui 8 tundi ja öötöötajad ei tohi teha ületunde. Eranditena tohib öötöö kesta kauem vaid siis, kui on tegemist suurte ülemaaliste kahjustustega või suurtes tehastes, kus 12tunnine öötöö on kokku lepitud vastavalt vahetustele. Öötöötajatele on ette nähtud palgalisa ja regulaarne tervisekontroll.

Vahetustega töö

Vahetustega töö tähendab, et töötaja töötab erinevatel aegadel konkreetse aja jooksul päevas või nädalas. See kehtib suuremates tehastes, kus on liinid töös 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Öiseid vahetusi võib teha järjest 2 nädalat. Kui töötaja ise tahab kauem kui 2 nädalat järjest öises vahetuses töötada, on tal selleks õigus.

Puhkus

Puhkus ei ole tohi olla lühem kui 30 kalendripäeva.

Üleriigilised puhkepäevad

 • jõulud;
 • uusaasta;
 • 1.mai - tööliste püha;
 • 12. oktoober - Hispaania rahvapüha.

Valitsus võib tõsta vaba päeva esmaspäevale, kui riiklik püha juhtub olema nädalavahetusel.

Miinimumpalk

Miinimumpalk on fikseeritud tavaliselt aastaks, kuid siiski vaadatakse see üle iga 6 kuu tagant ning vajadusel muudetakse vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumisele. Töötasu alammäär ehk miinimumpalk kuus täistööajaga töötamise korral Hispaanias on 1260 EUR bruto (2023).

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE):

Kui soovite alustada ettevõtlusega Hispaanias, peate olema vähemalt 18 aastane ja järgima teatud formaalsusi:

Kui Te pole Hispaania seaduste ja formaalsustega kursis, võivad erinevad registreerimis- ja alustamisprotseduurid tunduda Teile ettevõtlusega alustades esialgu küllaltki keerulistena. Nõuande saamiseks võib pöörduda Hispaania Kaubanduskoja poole. See asutus ei täida Teie eest dokumente, kuid väljastab vajalikku informatsiooni. Lisainfot saab www.camaras.org

Lisainfot töönõuete ja eeskirjade kohta leiate www.ugt-pv.es/cms

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Hispaania töötute abistamise korda haldab INEM (Instituto Nacional de Empleo). Kui Te jääte Hispaanias töötuks, pöörduge kohaliku Oficina de Empleo poole, kust saate teavet selle kohta, kuidas taotleda töötu abiraha.

Lisainfo siin.

Väga tähtis on teada, et töötuks peab ennast registreerima Hispaanias 15 päeva jooksul peale töötuks jäämist.

Hüvitist ei saa inimesed, kes on omal tahtel lahkunud töölt.

Töötuskindlustushüvitis on umbes 65% riigi keskmisest palgast (70% esimesed 6 kuud, 60% ülejäänud aja, mis määratakse olenevalt staažist).

Töötud, kellel on staaži vähemalt 6 aastat, saavad hüvitist kuni 2 aastat.

 

Töötuskindlustushüvitis

Kui Te saate oma kodumaal või mõnest muust Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist töötuskindlustushüvitist, võite selle Hispaaniasse eksportida, et seal kõige rohkem kolme kuu jooksul tööd otsida.

Töötul on õigus taotleda töötuskindlustushüvitist sellest liikmesriigist, kus ta viimati töötas ja vastavaid makse või makseid tasus ning seda sõltumata sellest, mis liikmesriigis asub tema tööandja.

Näiteks kui Eesti töötu läheb tööd otsima Hispaaniasse, saab ta seal olles edasi Eestis määratud töötuskindlustushüvitist. Selleks peab ta olema eelnevalt Eestis Töötukassa piirkondlikus osakonnas töötuna registreeritud ja olema vastavale osakonnale kättesaadav vähemalt nelja nädala jooksul enne Hispaaniasse siirdumist. Eesti elanikel, kes ei ole ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, on siiski neis riikides töö otsimiseks kõigepealt vaja elamisluba, kuna neile ei laiene isikute vaba liikumise põhimõte.

Erinevalt töötuskindlustushüvitisest on töötutoetust võimalik saada ainult Eestis, mitte aga teistes liikmesriikides tööd otsides. Põhjus on selles, et töötutoetust käsitletakse nn mitteosamakselise erihüvitisena, st hüvitisena, mida finantseeritakse üldistest maksudest ja millel on samaaegselt nii sotsiaalkindlustuse kui sotsiaalabi tunnuseid.

Lisainfot saab tööhõiveametist Hispaanias või Eesti Töötukassast http://www.tootukassa.ee

 

Töötutoetus:

Kes ei saa taotleda töötuskindlustushüvitist, võivad taotled töötutoetust kuni 350 eurot kuus maksimaalselt 3 kuud. Neile on aga ette nähtud spetsiaalne tööotsingu programm, millest nad peavad täpselt kinni pidama.

 

Taotlemine:

Et taotleda töötuskindlustushüvitist või toetust, peab ennast kohalikus tööhõiveametis töötuna arvele võtma.

Kaasa peab võtma ID kaardi; kui on lapsi, siis dokumendi, mis näitab, kui palju sul on määratud maksuvabastust; töökohast dokumendi firma kohta.

Kindlustushüvitist makstakse kuus korra tavaliselt 10. kuupäeval otse pangaarvele.

U-vormid:  

U-vormide kohta saate infot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) või National Security Institute kohalike keskuste kaudu(CAISS).

Kui Te soovite täpsemat teavet muude töötutele ette nähtud toetuste kohta, millele Teil Hispaanias viibimise ajal õigus võib olla (haigushüvitised, pensionid, töövõimetushüvitised jms), pöörduge INSSi vastava osakonna CAISS (riikliku sotsiaalkindlustusameti teenindus‑ ja teabekeskus) poole järgmisel aadressil:

 

Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Gestión y Administración de las Prestaciones Económicas del Sistema de la Seguridad Social)

Servicios Centrales

C/ Padre Damián 4–6

28036 Madrid

Tel: +34 91 568 83 00

Faks: +34 91 563 29 08, +34 91 561 10 51, +34 91 563 20 85

Koduleht:www.seg-social.es/Internet_1/index.htm

Lisainfot saab Hispaania tervishoiuministeeriumist (“Ministerio de Sanidad y Consumo”): http://www.msc.es

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Hispaanias on kolm maksustamistasandit: riiklik tasand, autonoomse piirkonna tasand ja kohalik tasand. Baskimaal, Navarras, Kanaari saartel, Ceutas ning Melillas kehtib maksustamise erirežiim, mille konkreetsete tingimustega tuleb eraldi tutvuda.

Hispaania kohta https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=831815

Eesti ja Hispaania vahel on topeltmaksustamise vältimiseks sõlmitud kahepoolne kokkuleppe, milles on erinevate sissetulekuliikide maksustamise õigus vastuvõtva ja päritoluriigi vahel ära jagatud. Kokkulepe võimaldab ka kindlaks määrata isiku residentsuse juhul, kui teda võiks vastuvõtva ja päritoluriigi õigusaktide kohaselt lugeda mõlema riigi residendiks.

Infoallikas: Euroopa Komisjoni lehekülg Teie Euroopa maksude teemal.

 

Lähemat infot inglise keeles leiab:

www.strongabogados.com/taxes.php

www.spainaccountants.com/rates.html

 

OTSESED MAKSUD:

 

Füüsilise isiku tulumaksu (IRPF)arvutamisel Hispaanias võetakse aluseks isiku aastasissetulek tööst või ettevõtlustegevusest, muud tulud ja vara. Maksumäära suurus oleneb sissetuleku suurusest - mida suurem sissetulek, seda suurem maksumäär.

Samuti sõltub üksikisiku tulumaks ja tulumaksuvaba miinimum palgast, elukohast ja laste arvust. Sõltuvalt sellest võib protsent suuresti muutuda.

Hispaania maksuaasta on 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Tuludeklaratsiooni peab esitama maksuaastale järgneva aasta mai kuu jooksul.

Deklaratsiooni (Declaracion de la Renta) ei pea esitama, kui sissetulek on vähem kui 8000 eurot aastas.

Töötajad, kelle sissetulek on alla 22 000 euro aastas ühe tööandja poolt, peavad vaid allkirjastama maksuameti poolt saadetud vormi 105.

Maksud on seotud residentsusega ja Hispaanias loetakse residendiks füüsilist isikut, kes viibib Hispaanias 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 182 päeva, olenemata sellest, kas tal on residendi kaart.

Maksuvaba määr Hispaanias:

Üksik: 3400 eurot aastas

Abielus: 6800 eurot aastas

Ühe lapsega on maksuvaba: 1400 eurot aastas

Teise lapsega on maksuvaba: 1500 eurot aastas

Kolme lapsega saab taotleda maksuvabastust 2200 eurot aastas

Üle 65aastased saavad maksuvaba määrale 3400 eurot lisada veel 800 eurot.

Näiteks: Üksik mees, kes teenib Hispaanias 25 000 eurot (-3400 eurot), peab maksma makse 21 600 euro pealt.

Rohkem infot siin.

Mitte-residendile, kes töötab ajutiselt Hispaanias, on määratud üldine tulumaks 24%.

Kapitalimaks on progressiivne ja sellega maksustatakse füüsiliste isikute vara või majandusliku sisuga varalisi õigusi, kui need ületavad maksuvaba piiri. Kapitalimaksudeklaratsioon tuleb esitada samal ajal kui tulumaksudeklaratsioongi.

Pärandi ja kinkemaks: selle maksuga maksustatakse pärimise teel saadud vara ja varalisi õigusi (pärandit) või elavate inimeste kinkeid (annetusi).

  

KAUDSED MAKSUD:

 

Käibemaks (IVA)

Käibemaksuga maksustatakse kaupu ning ettevõtete ja kutseliste teenuseosutajate teenuseid ning samuti importkaupu olenemata õiguspärastest tollivabastustest.

Hispaanias on käibemaksumäär 21%.

Käibemaksu tõstmine on üks meede, millega Hispaania valitsus soovib vähendada riigi suurt võlakoormat. Käibemaksutõus mõjutab oluliselt kõiki Hispaania ettevõtteid ja otseselt kogu turismisektorit, mis on Hispaania majanduse üks strateegilisi valdkondi ja millel on võtmeroll majandusliku stabiilsuse saavutamisel.

Võõrandus- ja dokumendimaks

Selle maksuga maksustatakse „elavate“ vahel toimuvat kaupade ning majanduslikku või tasulist laadi õiguste võõrandamist ning samuti Hispaanias sooritatavate või seal kehtivate õigustehingute kinnitamist. Selle maksu määr on taas erinev ja oleneb kinke või kinnitatava õigustehingu laadist (notariaalne, kaubanduslik, halduslik või kohtulik).

 

Riiklik aktsiisimaks

Erinevalt käibemaksust, millega maksustatakse tarbimist üldiselt, maksustatakse aktsiisimaksuga just teatavate kaupade tarbimist. Käesoleval ajal kuuluvad aktsiisimaksustamisele: mineraalõli, alkohol ja alkoholisisaldusega joogid, vein ja kääritatud joogid, õlu, tubakas jt. Kui Teil on auto, peate tasuma ka mootorsõidukimaksu. Sellega maksustatakse autode ning vee- ja õhumootorsõidukite valdust ja kasutust. Hispaanias tuleb registreerida kõik uued ja kasutatud liiklusvahendid kohe pärast seda, kui Hispaanias registreeritud elukohaga füüsilised isikud või juriidilised isikud nad Hispaania territooriumil kasutusse võtavad.

Peale nimetatud maksude on olemas veel teised, riiklikud maksud, näiteks kohustuslik kindlustusmaks või kaupade sisse- ja väljaveo (impordi- ja ekspordi)maksud, mis kujutavad endast sisuliselt Euroopa Liidu normidega kohandatud väliskaubandusmakse.

Tervisehoid

Kirjeldus

Sotsiaalkindlustus

Selleks, et saaksite ELis vabalt valida elu- ja töökohariiki, peab olema tagatud õigus saada tasuta arstiabi, haigushüvitisi, pensioni, tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitisi, töötuhüvitisi ning peretoetusi oma lastele. Üksnes riigisisest õigust rakendades ei ole alati võimalik tagada rändtöötajale sotsiaalkaitset. Olenevalt elu- ja töökohariigi ravi- või pensionisüsteemist võib inimene sattuda olukorda, kus ta on sotsiaalselt kindlustatud mõlemas riigis korraga või vastupidi – pole kindlustatud mitte üheski.
Valik tuleb teha inimese elu- ja töökohariigi sotsiaalkindlustussüsteemide vahel.


ELis on vastu võetud reeglid liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimiseks, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta. Vastavalt määruse nr 883/2004 artiklile 3 kuuluvad EL sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsiooni reguleerimisalasse järgnevad sotsiaalkindlustusliigid:

 • haigushüvitised;
 • sünnitus- ja isadushüvitised;
 • töövõimetuspensionid;
 • vanaduspensionid;
 • toitjakaotuspensionid;
 • tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised;
 • matusetoetus;
 • eelpensionihüvitised;
 • perehüvitised.

Isiku suhtes kohaldatava sotsiaalkindlustusõiguse kindlaksmääramise reeglid on sätestatud määruse nr 883/2004 II jaotises.
1) Euroopa majanduspiirkonna riikides liikuvatele töötajatele või ettevõtjatele kohaldatakse samaaegselt ainult ühe liikmesriigisotsiaalkindlustusskeemi, vältimaks mitme liikmesriigi õigussüsteemi kohaldamist ja sellisest olukorrast tulenevaid komplikatsioone.
2) Teine printsiip on töökohariigi sotsiaalkindlustus. EL-i piirides ei ole õigustatud sotsiaalkindlustusõiguste sidumine asjaomase isiku elukohaga. Olenemata tööandja asukohamaast ja töötaja elukohast hõlmab rändtöötajat selle riigi sotsiaalkindlustussüsteem, kus ta töötab. FIE-le kehtib ettevõtjana tegutsemise riigi sotsiaalõigus, seda ka juhul, kui ta elab teises EL-i riigis. Avalikus teenistuses töötavatele isikutele laieneb neid teenistusse võtnud valitsusasutuse riigi õigus. Liikmesriigi lippu kandval laeval töötavat isikut kindlustab laevalipuriik. Reisijate- või kaubaveoteenuseid osutavate lennumeeskonna või salongipersonali töötajat kindlustab liikmesriik kus asub põhibaas ehk kust töötaja tavaliselt alustab ja lõpetab oma tööülesande täitmist.

NB! Eestikeelne infomaterjal sotsiaalkindlustusõigustest on leitav siin. Ajakohastatud inglisekeelne infomaterjal on leitav siin.

Lisainfo saamiseks soovitame tutvuda Sotsiaalkindlustusameti infoga ning teie õigustega riikide kaupa.

Tervishoid

Kui reisitakse Euroopa Liidu territooriumil on vajalik kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal (täpsem info arstiabist ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides).

Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Samuti kontrollitakse kaardi alusel ravikindlustust alla 15-aastastel.

Kaardi taotlemise juhised ning muu seonduv lisainfo on leitav Tervisekassa veebilehel.

Kui jääte elama ja/või töötama teise Euroopa riiki, siis palume teil võtta ühendust vastava riigi ametiasutusega. 

Välismaal õppijate ravikindlustuskaitse

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuskaitse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. õppeasutuse nimi;
 2. õppeasutuse aadress;
 3. õppija ees- ja perekonnanimi;
 4. õppija isikukood või sünniaeg;
 5. õppeperioodi kestus;
 6. õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

Ravikindlustuskaitse vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palume meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal.
Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kes omavad ravikindlustuskaitset Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
Kindlustuskaitse taotlemise dokument tuleb saata posti teel, e-posti teel või tuua see ise kohale Tervisekassa klienditeenindusbüroosse.

Hispaania kodanikele on sotsiaalne kaitse tagatud paljude riigiasutuste kaudu.

Riiklik sotsiaalkindlustusamet (Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS) haldab pensione, puuetega inimeste toetusi ja rahalist abi kutsehaiguste, tööõnnetuste, ajutise töövõimetuse, raseduse vms korral, riiklik tööhõiveamet(Servicio Publico de Empleo – INEM) aga töötushüvitisi. Laevadel, sealhulgas kaubalaevadel töötavate isikute sotsiaalset kaitset tagab nende sotsiaalamet (Instituto Social de la Marina – ISM) ning immigratsiooni- ja sotsiaalteenuste amet (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales – IMSERSO) teeb täiendavat sotsiaaltööd, abistab emigreerujaid ning teeb maksuvabade sotsiaaltoetuste väljamakseid. Kõik need asutused on töö- ja sotsiaalministeeriumi alluvuses ning teevad koostööd riikliku kindlustusametiga (Tesorer?a General de la Seguridad Social – TSS), mis tegeleb üksnes sotsiaalkindlustusmaksete kogumise ja haldamisega ning oma liikmete kontrollimisega. Riiklik tervishoiuamet (Instituto Nacional de la Salud – INSALUD) kuulub tervishoiu- ja tarbijakaitseministeeriumi ja autonoomsetes piirkondades selle täitevorganite alluvusse ning reguleerib ja korraldab tervishoidu ja arstiabi.

Teavet Hispaania sotsiaalkindlustussüsteemi ja selle kahekordse liikmesüsteemi kohta saate Hispaania kindlustusametist ka inglise keeles:

http://www.seg-social.es/Internet_6/index.htm

Töötajale mõeldud info leiate inglise keeles:

http://www.seg-social.es/Internet_6/Trabajadores/index.htm

Erinevate ametite esindajatele mõeldud info protseduuride kohta sotsiaalkindlustuse vormistamiseks leiate inglise keeles siit.

Tervishoidu juhib ja korraldab Hispaanias riiklik tervishoiuamet (INSALUD). On olemas riiklikud ning erahaiglad. Hispaania sotsiaalkindlustuse võrgustik koosneb nõustamiskeskustest, tervisekeskustest ja haiglatest. 

Eraravikindlustuse saamiseks pöörduge oma kodumaal või Hispaanias tegutseva eraravikindlustusseltsi poole. Hispaania kindlustusseltside kontaktandmed leiate ärikataloogist rubriigis "Sociedades Médicas". Kui Teil on rohkem küsimusi, pöörduge tervisekindlustussüsteemi INSS poole: http://inss.gov.mz/

Euroopa ravikindlustuskaart


Kui reisitakse Euroopa Liidu territooriumil, on vaja, et oleks kaasas Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vältimatule arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Samuti kontrollitakse kaardi alusel ravikindlustust alla 15aastastel.
 

RAVIKINDLUSTUS

Ravikindlustust haldab kohalik tervisekindlustussüsteem Instituto Nacional de la Seguridad

Social e. INSS läbi kohalike kontorite (Direccion Provincial).

Föderaalsete iseseisvate piirkondade asutused:

 • Andaluusia - Servicio Andaluz De La Salud
 • Kataloonia - Institute Catalan De La Salud
 • Valenciano - Servicio Valenciano De La Salud
 • Baskimaa - Servicio Vasco de Salud

Haigestumisel pöörduge otse INSS arsti poole. Vastuvõtul esitage vormikohane tõend ja isikut tõendav dokument. Ainult riikliku süsteemiga liitunud INSS arst osutab abi vormikohase tõendi alusel. Eraarsti teenuse eest tuleb tasuda täies ulatuses ja see hüvitamisele ei kuulu. Saartel võib INSS arsti leidmisega raskusi olla, sest neid ei pruugi läheduses olla. Seetõttu tuleb arvestada aja- ja sõidukuluga, et vajaliku arsti juurde jõuda. Arsti leidmiseks pöörduge haigla vastuvõtuosakonda (consultorio), tervisekeskusesse (centro sanitaro) või kliinikusse (ambulatorio). Kui kutsute arsti vältimatut abi andma, tuleb kohe selgitada, et soovite ravi saada vormikohase tõendi alusel. Arstile tuleb esitada koopia vormikohasest tõendist ja näidata kinnituseks originaali.

Hispaaniasse minnes võtke kaasa mitu koopiat Euroopa ravikindlustuskaardist või vormikohasest tõendist.

Hambaraviteenused on  tasulised ja hüvitamisele ei kuulu. Retsepte väljastab INSS arst ja väljakirjutatud ravimeid saab osta igast apteegist. Patsiendil tuleb tasuda kuni 40% ravimi maksumusest.

 

TÖÖTUTE ABISTAMINE

Hispaania töötute abistamise korda haldab Public State Employment Service. Kui Te jääte Hispaanias töötuks, pöörduge kohaliku Oficina de Empleo poole, kust saate teavet selle kohta, kuidas taotleda töötu abiraha.

Töötuskindlustushüvitis

Kui Te saate oma kodumaal või mõnest muust Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist töötuskindlustushüvitisi, võite need Hispaaniasse eksportida, et seal kõige rohkem kolme kuu jooksul tööd otsida.

Töötul on õigus taotleda töötuskindlustushüvitist sellest liikmesriigist, kus ta viimati töötas ja vastavaid makse või makseid tasus ning seda sõltumata sellest, mis liikmesriigis asub tema tööandja.

Töötule, kes saab töötuskindlustushüvitist, makstakse hüvitist edasi ka siis, kui ta läheb tööd otsima mõnda teise liikmesriiki. Näiteks kui Eesti töötu läheb tööd otsima Hispaaniasse, saab ta seal olles edasi Eestis määratud töötuskindlustushüvitist. Selleks peab ta olema eelnevalt Eestis Töötukassa  piirkondlikus osakonnas töötuna registreeritud ja vastavale osakonnale olema kättesaadav vähemalt nelja nädala jooksul enne Hispaaniasse siirdumist. Eesti elanikel, kes ei ole ühegi Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, on siiski neis riikides töö otsimiseks kõigepealt vaja elamisluba, kuna neile ei laiene isikute vaba liikumise põhimõte.

Erinevalt töötuskindlustushüvitisest on töötu toetust võimalik saada ainult Eestis, mitte aga teistes liikmesriikides tööd otsides. Põhjus on selles, et töötu toetust käsitletakse nn mitteosamakselise erihüvitisena, st hüvitisena, mida finantseeritakse üldistest maksudest ja millel on samaaegselt nii sotsiaalkindlustuse kui sotsiaalabi tunnuseid.

Kui Te soovite täpsemat teavet muude töötutele ette nähtud toetuste kohta, millele Teil Hispaanias viibimise ajal õigus võib olla (haigushüvitised, pensionid, töövõimetushüvitised jms), pöörduge INSSi vastava osakonna CAISS (riikliku sotsiaalkindlustusameti teenindus‑ ja teabekeskus) poole numbril +34 900 16 6565 või järgmisel aadressil:

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Koduleht: www.seg-social.es

Lisainfot saab Hispaania tervishoiuministeeriumist (“Ministerio de Sanidad y Consumo”): http://www.msc.es.

Elamiskulud

Kirjeldus

Majutuse kättesaadavus ja hind oleneb Hispaanias väga palju geograafilisest asukohast.

Turistide lemmiksihtkohtades on majutust raskem leida ja samuti on hinnad tunduvalt kõrgemad kui mujal Hispaanias. Samuti on hinnad väga kõrged suurtes linnades ja rannikualadel. Eestlasele harjumuspärast City24 keskkonda kinnisvara hõlpsaks leidmiseks Hispaanias ei ole. On küll mõned üleriigilised tsentraalsed keskkonnad, mis kinnisvarakuulutuste vahendamisega tegelevad ning hulgaliselt kinnisvarabüroode veebilehti. Viimastes sisalduva info adekvaatsuses ei või siiski kindel olla.

Korterid jagunevad siin peamiselt apartamento-deks ning studio-deks.

Apartamento on meie mõistes tavaline korter, mille suurust ei arvestata mitte tubade, vaid magamistubade arvu järgi. Studio on meie mõistes ühetoaline korter või kööktuba.

Kui soovite jääda Hispaaniasse väheseks ajaks ning odavalt ära elada, otsige majutust albergue nime all, need on noortehostelid ( mõeldud kõigile). Nende hinnad on üle kogu Hispaania alates 8 eurost öö.

Kohalikud tööandjad elamispinda reeglina ei paku ning elamiskoht on igaühe enda probleem. Kui olete tööandjale väärtuslik, siis võib ta teid selles osas siiski aidata.

Rentimisel tuleb arvestada, et reeglina soovib rendileandja saada tagatisraha (deposiit) 1 kuu rendisumma ulatuses ning 1 kuu rendisumma tasumist ette. Kui leiate korteri läbi kinnisvarabüroo, siis tuleb tasuda lisaks ülalnimetatule 1 kuu rendisumma suurune vahendustasu maakleriteenuste eest.
Üle kahe kuu suurust deposiiti Hispaania seadused küsida ei luba.

Deposiit tagastatakse peale rendiperioodi lõppu või siis arvestatakse maha teie rendiperioodi viimasest kuust. Kui loobute rendilepingust ennetähtaegselt omal algatusel, siis ei ole rendileandjal kohustust deposiiti teile tagastada. Kõik raha üleandmised on soovitav dokumenteerida – ükskõik, millisel kujul.

Juhul, kui rendileping, mida teile pakutakse on keeles, millest te aru ei saa või leping sisaldab termineid, millede tähendus pole teile teada, siis leidke keegi, kes teile lepingu sisu täpselt selgeks teeb

Kinnisvara veebilehti:

http://www.segundamano.es/

http://www.buscocasa.com/ - saab muuta ingliskeelseks

www.themovechannel.com/propertyforsale/spain/- inglise keeles

Ostmisel tasub kindlasti väga põhjalikult tutvuda lepinguga ja võimalusel kasutada juristi abi. Juristi tausta tasub ka kindlasti enne uurida, kuna tihti esineb pettusi.

Ostja peab maksma kohaliku maksu, mis on 6% hinnast, uue elamu korral 7% hinnast.

Kinnistu enda nimele kirjutamine maksab 300 eurot.

Kõigi dokumentidega asjaajamine võib lõpuks maksma minna kuni 10% kinnistu hinnast.

Kinnistu omamisel peab Hispaanias maksama “rikkuse tasu“, mis on tavaliselt 0,2%.

Kinnistu müümisel aga peab maksma tulumaksu 20% (35% mitteresidendil).

Kas siin on erandeid: kui näiteks inimene on 65aastane ja on elanud oma elamus vähemalt 3 aastat, ei pea ta müümisel tulumaksu maksma.

Lisainfot: http://www.idealspain.com/Pages/PropertyPages/BuyingPropertyGuide.htm

 

Elutingimused:

Hispaanias on elukorraldus võrreldes Eestiga väga erinev.

Arvestama peab, et asutused avatakse kell 10 ja suletakse lõuna ajal kell 14.

Mõned kohad avatakse uuesti õhtul kell 17-20, kuid mitte alati.

Pangad on Hispaanias tavaliselt lahti kella 8-9 alates, kui avatud on nad vaid kella 14-ni.

 

Transport Hispaanias: 

Linnade vahel kasutatakse enamasti rongiliiklust.

Näiteks Malaga-Madrid edasi-tagasi maksab umbes 85 eurot olenevalt rongifirmast.

www.renfe.es – kodulehel saab rongi aegu broneerida inglise keeles valides all vasakus nurgas keeleks inglise.    

Linnas liigeldes võiks kasutada metrood.

Bussid on ka linnas väga mugavad ja liiguvad regulaarselt.

bussijaam - estacion de autobus - on kõigis linnades ja sealt saab infot bussiaegade kohta.

Kui ootate bussi peatuses, peate kindlasti käega märku andma, et soovite just selle bussi peale minna.

Auto üürimiseks on vaja esitada pass ja autojuhiload. Sageli nõutakse vanust vähemalt 21-25 aastat.

Auto rendi hind kõigub väga palju ja oleneb asukohast, autost ja ajast, kui kauaks üürida.

Algab 45 eurost nädala kohta. 

Allikas: http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Spain/Transportation-Spain-TG-C-1.html

            http://spain.angloinfo.com/transport/public-transport/

Haridus

Kirjeldus

Kooliminek teises ELi liikmesriigis

ELi kodanikuna on teie lastel õigus käia koolis mis tahes ELi liikmesriigis samadel tingimustel asukohamaa kodanikega. Teie lastel on õigus käia samas klassis omavanuste õpilastega ning klassis, mis on samaväärsel tasemel laste klassiga teie päritoluriigis, olenemata laste keeleoskuse tasemest.
 

Kui olete ELi kodanik, kes asub seoses tööga elama teise ELi liikmesriiki, on teie lastel ELi õigusaktide alusel õigus saada uues elukohariigis tasuta keeleõpet, et aidata neil kohaneda sealse koolisüsteemiga. Peaksite teadlik olema, et uue elukohariigi koolisüsteem võib olla väga erinev sellest, kus enne on käidud. Mõnes riigis jagatakse õpilased väga varakult akadeemilistesse või kutseõppe harudesse.


Seepärast ei tunnustata koolitunnistusi kogu ELis automaatselt. Mõnes riigis peaksite riiklikelt ametiasutustelt taotlema, et nad tunnustaksid laste koolitunnistusi enne, kui saate lapse kohalikus koolis registreerida.

Täiendav informatsioon koolimineku kohta teises ELi liikmesriigis
Kõrghariduse ja ülikoolide ning praktika infot annab Euroopa Komisjon.
Erinevate riikide koolisüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel.

 

Kutsekvalifikatsioonid

Alustades uuel töökohal või asudes edasi õppima, olgu siis riigisiseselt või piiriüleselt, tuleks õppijate ja töötajate oskusi ning kvalifikatsioone kiiresti ja hõlpsasti tunnustada. See on hädavajalik oskuste taseme tõstmiseks ning tööalase konkurentsivõime suurendamiseks.

Euroopa Liit on välja töötanud mitmed vahendid selleks, et toetada teadmiste, oskuste ja pädevuste läbipaistvust ning tunnustamist, eesmärgiga muuta õppimine ja töötamine igal pool Euroopas lihtsamaks. Soovitame vaadata lisainfot ka rubriigist TÖÖ LEIDMINE.

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik aitab võrrelda riiklikke kvalifikatsioonisüsteeme, -raamistikke ja nende tasemeid, muutes kvalifikatsioonid arusaadavamaks Euroopas eri riikide ning süsteemide lõikes.

Europass mis koosneb viiest standarddokumendist ning oskuste passist on kättesaadav 26 keeles ning loodud selleks, et võimaldada kasutajatel tõendada oma oskusi, kvalifikatsioone ja kogemust kõikjal Euroopas.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise keskuste kontaktid Euroopa erinevates riikides on leitavad www.enic-naric.net.

Lisainfot annab ka Euroopa Komisjon.

Hispaania riigi rahastatud koolisüsteemi (Escuela pública) kõrval on tähtis koht ka erakoolidel (escuelas Privaatsed), sealhulgas on palju välisriikide- ja rahvusvahelisi koole.

Umbes üks kolmandik Hispaania koolilastest käib erakoolides.

Riiklik hariduse eest vastutab Haridus-ja teadusministeerium (Ministerio de Educación y Ciencia), kuigi asutus võib delegeerida vastutust kohalikele omavalitsustele.

17st autonoomsest piirkonnast seitse (Andaluusia, Baskimaal Lands, Kanaari saared, Kataloonia, Galicia, Navarra ja Valencia), vastutavad oma haridussüsteemi (sh. kõrgharidus)eest iseseisvalt.

 

Riiklik haridus on tasuta, kuid vanemad peavad tavaliselt maksma õpikute eest (mis on kallid ja mõningatel juhtudel on nad ette nähtud tasuta), samuti peavad vanemad maksma kinni kõik koolitarbed ja lisakulud, mis on seotud spordi-, kunsti- ja käsitöötundides vaja mineva materjalidega..

Lasteaias ja algkoolis käivad õpilased tavaliselt kohalikus külas (Pueblo), kuid keskkool võib asuda üsna kaugel (bussisõit on korraldatud).

 

Algkooli (Escuela Primaria) minnakse kuue-aastaselt. Kohustuslik haridus (escolaridad obligatoria) on üldharidus (Educación General Básica/EGB) - kaheksa klassi.

14aastaselt saavad õpilased koolitunnistuse, mis määrab nende tulevase haridustee.

Kellel on paremad hinded, saavad título de graduado escolar sertifikaadi ja saavad edasi õppida keskkoolis ja saavad küpsustunnistuse (bachillerato).

Akadeemiliselt vähem andekad õpilased saavad lihtsalt koolitunnistuse - certificado de escolaridad ja õppida kutseõppeasutuses (formación profesional) saades spetsialiseeritud koolituse konkreetseks karjääriks.

 

Registreerimine:

Registreerimiseks Hispaania kooli peab läbima intervjuu ja harvadel juhtudel ka eksamid.

Kui muu Euroopa riigi perekond asub elama Hispaaniasse siis, kui lapsed on juba oma sünnimaal koolis käinud, siis peavad nad oma laste hariduse registreerima ametlikult kontrollitud protsessi kaudu tuntud Homologeerimise (homologacion) ehk hariduse dokumentide kehtivuse kinnitust.

See on kulukas ja aeganõudev protsess, mis hõlmab hinnete kinnitust iga aasta kohta, millal  laps on mujal maal õppinud. See võib olla väga kallis, näiteks 300 € kuni 1200 €, sõltuvalt, mitme aasta hinded ja eksamid tuleb kontrollida ja kinnitada.

 

Ilma vajalike paberiteta ei saa laps käia riigikoolis, sõltumata tema kvalifikatsioonist (välisriigi kvalifikatsiooni, naiteks Inglise GCSE, ei tunnustata Hispaanias). Kui võimalik, peaks selle protsessi tegema enne saabumist Hispaaniasse, sest last ei kanta kooli nimekirja enne, kui ei ole ametlikke dokumente, mis kinnitavad tema eelnevate hinnete ja eksamite kehtivust.

Kõik vajalikud dokumendid peavad olema kinnitatud ja märgistatud vastava templiga Hispaania Haridusministeeriumi poolt (Department of Education).

 

Hispaanias peavad lapsed käima elukohajärgses koolis.

Kui eelistate teatud kindlat kooli, on oluline juba varakult osta või rentida kodu selle kooli piirkonnas. Linna ja provintsi haridusministeeriumi bürood võivad esitada kohalike koolide loetelu.

Lapse kooli registreerimiseks peate oma linnavalitsusse esitama lapse sünnitunnistuse või passi, mis on vajadusel ametlikult Hispaania keelde tõlgitud.

Õppeaasta kestab Hispaanias alates septembri esimesest nädalast kuni juuni lõpuni.

Peamised pühad on jõulud, lihavõtted ja pikk suvepuhkus.

Koolitundide aeg sõltub eelkõige koolist ja on tavaliselt kell 9-16, vahepeal on 1 tund lõunapausi.

Üha rohkem koole ei korralda enam lõunapausi ja lõpetab päeva juba kell 14. Õppetunnid kestavad tavaliselt 45 minutit.

Riigikoolides on tavaliselt pikapäeva rühm (guardería).

 

Hispaania koolides on pikad puhkused (vacaciones escolares) võrreldes paljude teiste riikidega. Koolide semestrid on fikseeritud ja on üldiselt samad kogu riigis, kuigi autonoomsed piirkonnad võivad neid muuta, võttes arvesse kohalikke olusid ja üritusi (näiteks kohalikud fiestad).

Õppeaastal on kolm semestrit, umbes 11 nädalat korraga.

Kooli puhkuse kuupäevad on avaldatud koolides aegsasti, et võimaldada vanematel planeerida puhkusi.

 

Eelkool - Educacion Rimaria

Eelkooli lähevad lapsed 6-aastaselt.

Eelkool kestab 6 aastat ja on jagatud 3 ossa. Lapsed õpivad hispaania keelt, matemaatikat, bioloogiat, ajalugu, geograafiat ja ühte võõrkeelt, programmis on ka kehaline kasvatus. Enamuses Hispaania koolides on programmis ka usuõpetus.

Kool on tasuta, peab vaid maksama raamaute ja muude vaja minevate asjade eest.

 

Põhikool - El Instituto

12-aastaselt läheb laps põhikooli.

Esimesi 4 aastat nimetatakse ESO (Educación Secondaria Obligatoria), lapsed võivad koolist lahkuda peale selle lõpetamist (või vähemalt 16-aastaselt). ESO jaguneb 2 tsükliks( mõlemad on 2 aastat).

Peale 4 aastat saavad õpilased tunnistuse.

Õpilased, kes soovivad veel koolis õppida, saavad võtta 2-aastase Bachillerato akadeemilise kursuse.

On 4 liiki Bachillerato`t: kunst, humanitaarteadused, loodus ja tervishoid ning teadus ja tehnoloogia.

Peale 2 aastat teevad õpilased eksamid ja lõpptulemuses arvestakse nii eksamitulemusi kui ka 2 aasta töid.

 

Ülikool

Kui mais on Bachillerato eksamid, siis juunis saab teha üldisi ülikooli eksameid (PAU) ja selle järgi valivad endale eriala. Ülikoolis võib käia nii kaua, kui see aega võtab.Kõiki kursuseid võib korrata ja eksameid võib teha mitme aasta jooksul.

Ülikool kooosneb erinevatest etappidest:

*3 aastane õpe - lõpetamine diplomiga (Diplomatura)

*4-6 aastane õpe - lõpetamine kraadiga (Licenciatura)

 

Kutseõpet töötutele organiseerib kohalik tööhõive amet.

Samuti saab sealt infot täiendkoolituste kohta.

 

Keeleõpe:

Teavet saab keeltekoolidest või haridusministeeriumist.

Keeleõpet korraldab ka http://www.cervantes.es

 

Tunnistuste ja diplomite tunnustamine:

Kui soovite õppida Hispaanias siis leiate infot siin.

Kalkulaator, kus saab arvutada hindeid erinevates maades (valige riik)

http://www.studyineurope.eu/

Kvalifikatsiooni tunnustamine-------

http://ecahe.eu/home/qrossroads/

http://www.euroeducation.net/prof/spainco.htm

http://www.enic-naric.net/spain.aspx

Lisainfo:

http://www.studyinspain.info/es/index.html

http://www.studying-in-spain.com/

Lisainfo

Kirjeldus

Seoses tänavakuritegevusega tuleks olla eriti tähelepanelik paikades, kus liigub palju turiste - muuseumid, monumendid, restoranid, internetikohvikud, hotellid, rannakuurordid, samuti metroos, rongides, linnaliinibussides, bussi-, rongi- ja lennujaamades, bussijaamade ning sularahaautomaatide läheduses.

Reisidokumente, krediitkaarte ja sularaha tuleks hoida üksteisest eraldi. Sularaha ja krediitkaarte kandke kaasas minimaalses koguses, jättes ülejäänu kindlasse kohta, näiteks hotelli seifi.

Vargad töötavad sageli mitmekesi, kasutades varguseks hetke, kui üks neist juhib ohvri tähelepanu kõrvale. Seetõttu tuleks linnas liikudes säilitada tähelepanu juhul, kui Teie poole pöördutakse näiteks juhiste saamiseks linnas liikumiseks või pakutakse omakorda linnas orienteerumiseks abi.

Viimasel ajal on sagenenud nn. valepolitseinike poolt toime pandud kuriteod. Politseiametnikud peavad alati kandma politseimundrit ja –mütsi ning enda tutvustamisel esitama metallist vapikujulise numbriga politseimärgi, samas kui valepolitseinikud on üldjuhul erariietes ega oma politseimärki. Juhul, kui Teil tekib kahtlus Teid kõnetava politseiametniku suhtes, võtke ühendust politseiga (telefon 091).

Autoga reisides tuleks kindlasti väljudes lukustada sõiduki uksed ja aknad ning lülitada sisse signalisatsioon. Reageerida tuleks ainult mundris politseiametnike või Tsiviilkaardi (Guardia Civil) ohvitseride märkustele.

 

HEA TEADA

Hispaanias viibides tuleb alati kaasas kanda pildiga isikut tõendavat dokumenti, mida võib paluda esitada nii politsei kui kaardimaksete korral ka kaupluse kassapidaja. Kõik narkootilised ained on Hispaanias keelatud, nende tarbimise, omamise, hoidmise või muul viisil kasutamise eest kehtivad pikaajalised vanglakaristused. Alkoholi tarbimine tänaval (v.a. litsentseeritud tänavakohvikud ja baarid) on keelatud Madridi linnas, Baleaaridel ja Kanaari saartel. Osades linnades on keelatud alkoholi müük peale kella 22.00. Kõikides suuremates linnades osutavad taksoteenust litsentseeritud ja taksomeetriga taksod. Nõudmisel peab juht andma sõidu eest tasumisel linnavalitsuse embleemiga nummerdatud kviitungi. Kõik lisatasud ja -maksud peavad olema taksos välja pandud. Kasutada tuleks vaid märgistatud ja litsentseeritud taksosid ja jälgida, et juht lülitaks sõidu alguses tööle taksomeetri. Lennujaamadesse ja raudteejaamadesse sõidul või sealt sõidu alustamisel võib esineda lisatasu, mida taksomeetri näit ei kajasta.

Eestis välja antud autojuhiload kehtivad Hispaanias lühiajalisel viibimisel. Kui viibite Hispaanias elamisloa alusel kauem kui kuus kuud, on vajalikud Hispaania juhiload. Täpsemat infot saab piirkonna vastavast ametiasutusest (Dirección General de Tráfico - www.mir.es). 
Kõikides sõiduautodes peab olema nn. helkurvest. Bensiinijaamades tuleb lülitada välja mobiiltelefonid ja (auto)raadiod.

Baleaaride omavalitsus kehtestas alates 1. maist 2002 nn. "ökomaksu", mille suurus on 1 euro piirkonnas viibitud öö eest inimese kohta. Viietärnihotellis on maksu suurus 2 eurot. Maks tasutakse kohapeal hotellis.

Arreteerimise puhul kehtivad Eesti kodanikele Hispaania kodanikega samad õigused. Juhul, kui vahi alla võetu ei soovi nimetada teda esindavat advokaati, määratakse talle advokaat (Abogado de Oficio) Hispaania riigi poolt ja kulul. Vahistatul on õigus nõuda talle esitatud süüdistuse, dokumentide jms tasuta tõlkimist talle arusaadavasse keelde. Samuti on sellisel puhul õigus nõuda saatkonna kohest teavitamist. Sel juhul saab saatkond jälgida, et vahistatule oleksid tema õigused tagatud. Saatkond ei saa aga tegutseda arreteeritud isiku kaitsja ega juriidilise esindajana.

Politseijaoskondades on avalduste/ kaebuste tegemiseks olemas mitmekeelsed blanketid.

Eesti riiklik tervisekindlustus kehtib vastavate dokumentide olemasolul ka Hispaanias (http://www.haigekassa.ee). Lisaks soovitame kindlasti enne reisile asumist sõlmida võimalikult laiaulatusliku reisikindlustuse, samuti jälgida Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt edastatud informatsiooni riigi tervishoiuolukorra kohta aadressil www.who.int


KONTAKTID

Eesti suursaatkond Madridis: 
Calle Claudio Coello 91, 1D Madrid 28006, Hispaania 
Tel: (34 91) 426 16 71 
Faks: (34 91) 426 16 72 
E-mail:Embassy.Madrid@mfa.ee
Koduleht

Hädajuhtumi korral saab saatkonnaga ööpäevaringselt ühendust telefonil (+372) 6 377 092.

Soovitame Hispaanias elavatel või pikemalt peatuvatel Eesti kodanikel registreerida end saatkonnas http://www.estemb.es/est/konsulaarinfo/registreerimine

Eesti aukonsulid Hispaanias.

Üldine hädaabinumber - 112 või 091 
Ingliskeelse teenindusega telefoniliin kuritegevuse läbi kannatanutele politseile avalduse (denuncia) tegemiseks - 902 102 112. Avalduse saab esitada telefonitsi, helistajat instrueeritakse lähimast politseijaoskonnast (comisaría), kus kannatanul tuleb järgneva 48 tunni jooksul oma avaldusele allkiri anda, vastasel juhul avaldus kustub.

Reisiinfo: 
Hispaania välisministeeriumi kodulehekülg – http://www.mae.es

Hispaania saatkond Tallinnas 
Liivalaia 13/15 – 6, 10118 Tallinn 
Tel: (372) 6 676 651 
Faks: (372) 6 313 767 
Tel: (372) 6 676 658 (konsulaarinfo) 
E-mail: emb.tallin@mae.es

Turisimiameti info Hispaania.
Eesti Välisministeerium.
 

Riiklikud pühad
1. jaanuar – Uusaasta
6. jaanuar – Kolmekuningapäev
märts – Palmipuudepüha (liikuv)
märts/aprill – Suur Reede (liikuv)
4. aprill – Esimene Lihavõttepüha (liikuv)
1. mai – Töörahvapüha
3. juuni – Korpus Cristi püha
15. august – Taevaminemispäev
12. oktoober – Hispaania Rahvuspäev
1. november – Kõigi Pühakute päev
6. detsember – Konstitutsioonipäev
8. detsember – Inmaculada püha
25. detsember – esimene jõulupüha
Peale nende pühade tähistatakse Hispaanias veel mitmeid regionaalseid pühasid, mille tõttu koolist ja töölt vabu päevi on oluliselt rohkem kui Eestis.