Üldine

Pindala
312 696 km2
Rahvaarv
37,85 mln
Riigikeel
Poola keel
Riigikord
Vabariik
Riigipea
President Andrzej Duda
Pealinn
Varssavi
Rahaühik
Žlott, zl
Telefoni suunakood
+48

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Sisenemine riiki ja viibimine Poolas kuni kolm kuud poole aasta jooksul on Eesti kodanikule viisavaba.

Soovides viibida Poolas kauem kui kolm kuud on vajalik riigis viibimine registreerida. EL kodaniku registreerimise tingimusteks on:

 • töötamine või äritegevus Poola Vabariigi territooriumil
 • tervisekindlustuse ning piisavate elatusvahendite olemasolu või muu tõestus, et ei riigis kavatseta taotleda sotsiaalabi.
 • õppimine ning seega tervisekindlustuse omamine ning piisava sissetuleku olemasolu
 • Poola kodanikust abikaasa.

Kohalike omavalitsusüksuste kontaktid, kes on pädevad elamisõigust registreerima leiate siit.

Poola PESEL numbri (sarnane Eesti isikukoodiga), mis teeb elu Poolas märgatavalt lihtsamaks saab kohalikult omavalitsuselt. PESEL numbri olemasolu aitab asjaajamisel alates pangast, kuni videolaenutuseni. 

Tööluba Eesti kodanikul vaja ei ole.

Lisainfo: https://eures.praca.gov.pl/en/ ja https://udsc.gov.pl/.

 

Töötamine

Töö leidmine

Kirjeldus

Töökohta otsides peab aktiivselt kasutama järgmisi võimalusi:

 • Tööturuamet. Saab vaadata vakantse Poola Tööturuameti interneti leheküljelt.
 • Eratöövahendusfirmad. Mõned firmad edastavad oma teenuseid tööturul. Peab meeles pidama, et eratöövahendusfirmad peavad olema registreeritud ja nende teenused peavad olema tööotsijatele tasuta.
 • Ajakirjandus. Päris palju tööpakkumisi avaldatakse ajalehtedes, ajakirjades, raadios, internetis jne.
 • Sotsiaalvõrgustik

Kõige tavalisem kandideerimisviis on saata CV ja kaaskiri. CV peab olema trükitud ja lühike – mitte rohkem kui 2-3 lehekülje. Fotot eelistatakse, kuid ei ole kohustuslik. Poolakeelse CV formaadi leiate siit: https://europass.cedefop.europa.eu. Mõnikord tuleb tunnistuste, diplomite jms koopiad lisada CV-le. Nende alusel võivad tööandjad otsustada, kas kutsuda sind töövestlusele või mitte. Karistusregistri tõendit nõutakse avaliku sektori töötajatelt, kes peavad ühtlasi tõendama, et ei ole rikkunud maksuseadust. Katseaeg on Poolas kuni 3 kuud.

Kasulikud lingid:
www.zielonalinia.gov.pl (The Employment Services Centre for Information and Consultation)
http://www.eures.praca.gov.pl/
www.eures.europa.eu
 https://www.workservice.pl/
https://www.praca.pl/
www.praca.interia.pl
www.praca.gazeta.pl
www.pracuj.pl
www.hrk.pl
www.jobs.pl
www.jobsector.pl
www.bestoferta.pl
www.jobcenter.com.pl

 

Lisainfo: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

 

Õigused

Kirjeldus

Poolas kehtivad alljärgnevad töölepingud:

Tööleping katseajaks, kehtib mitte rohkem kui 3 kuud ja eelneb teistele lepingutele.

Tähtajaline tööleping sõlmitakse tavaliselt teatud töö tegemise ajaks; • ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks; • tööde mahu ajutisel suurenemisel; • hooajatööde tegemiseks.

Tähtajatu tööleping.

Töövõtuleping sõlmitakse teatud töö tegemiseks.

Seadusega ettenähtud tööaeg on 8 töötundi päevas (40 töötundi nädalas).

Ületundide arv ei tohi ühe töötaja kohta ületada 150 tundi kalendriaastas. 

Kasulikud lingid:

Töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium   www.mpips.gov.pl

 

Töötus ja hüvitised

Kirjeldus

Töötutoetuse saamiseks Poolas:

 • peate registreerima töötuks kohalikes Tööhõiveametis;
 • peate olema enne töötuks registreerimist töötanud mitte vähem kui 365 päeva viimase 18 kuu jooksul ja Teie sotsiaalmaksuga maksustatud töötasu oli mitte väiksem kui riiklikult kehtestatud miinimumpalk);
 • peate olema valmis tööle asuma.

Töötutoetuse maksmise periood sõltub tööturu olukorrast ja kestab kuuest kuni kaheteistkümne kuuni. Töötutoetuse suurus sõltub töötamise perioodi kestvusest

Rohkem infot:
www.mpips.gov.pl

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1124&langId=en&intPageId=4729

 

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Kasulikud lingid:

www.mf.gov.pl

http://www.paiz.gov.pl

http://www.emta.ee/

Tervisehoid

Kirjeldus

Erinevad sotsiaalkaitse organisatsioonid:
www.mswia.gov.pl Sise- ning administratsiooni ministeerium (Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji).
www.mpips.gov.pl Töö- ja Sotsiaalministeerium (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
http://www.zer.mswia.gov.pl/ Pensioniamet (Zakład Emerytalno-Rentowy)
http://www.zus.pl/ Sotsiaalkaitseamet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, või ZUS)
http://www.krus.gov.pl/ Põllumajanduse Sotsiaalkaitse Kassa (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

Kust saada haigestumise korral abi?
Haigestumisel võite pöörduda otse igasse riikliku ravikindlustusfondiga (Narodowy Fundusz Zdrowia) lepingu sõlminud tervishoiuasutusse. Suurem osa Poola tervishoiuteenuse osutajatest on riikliku ravikindlustusfondiga lepingu ka sõlminud.  Eraarsti poolt osutatud raviteenuste maksumust ei hüvitata.

Kuidas saada hambaravi?
Tasuta on Poolas vaid vältimatu hambaravi, mida osutab riikliku ravikindlustussüsteemiga (Narodowy Fundusz Zdrowia) liitunud hambaarst. Eraarsti poolt osutatud tervishoiuteenuseid ei hüvitata.

Kuidas saada ravimeid?
Retsepte kirjutavad välja riikliku ravikindlustussüsteemiga (Narodowy Fundusz Zdrowia) liitunud arstid ja ka need tervishoiuteenuse osutajad, kes on sõlminud eraldi lepingu retseptikulude hüvitamiseks. Olenevalt ravimi tüübist tuleb patsiendil maksta omavastutustasu.

Elamiskulud

Kirjeldus

Elukoha otsimiseks on teil kaks võimalust:
• iseseisvalt (pakkumisi on ajalehtedes, ajakirjades, veebilehtedel jne)
• Kinnisvarafirmade abil.
Tavaliselt on ettemaks ühe kuu eest (ja mitte rohkem kui 12 kuu eest) ning maakleritasu on 50-100% ühe kuu üürist, mille tasub üürilevõtja. Üürileping peab kindlasti olema kirjalik. Kinnisvarafirma teenuste kasutamisel tasub kontrollida ettevõtte tegevusluba Transpordi-, Ehitus- ja Merendusministeeriumi kodulehelt.

Rendid on erinevad ja sõltuvad elukoha rajoonist, korteri seisukorrast jne.   Kõige kallim on elamine Varssavis ja teistes suuremates linnades.Poolas kehtivad teistes EL/EMP riikides väljastatud juhiload. Poola juhiloa saamiseks peab EL/EMP riigi kodanik olema:
• Vastavas vanuses
• Vastava tervisega (meditsiinitõend)
• Läbinud autojuhtimiskoolituse
• Sooritanud autujuhtimiseksami
• ning Elama Poolas minimaalselt 185 päeva igas aastas. Rohkem infot: www.prawojazdy.com.pl 

Ühistransport
• Bussid (kõikides linnades ja alevikkudes)
• Trammid (Suurimates linnades)
• Metroo • Rongid 
• Takso (kõikjal) Bussid, trammid ja metroo on tavaliselt ligipääsetavad alates varahommikust kuni 23.00. Suuremates linnades on ka ööbussid. Pileteid saab osta kioskitest („RUCH“), ning metroojaamades ja mõnes kaupluses. Sama piletiga saab sõita bussiga, trammiga või metrooga. Erinevates linnades on erinev piletisüsteem – see tähendab, et Varssavis ostetud piletiga ei tohi sõita Krakovis.
Kehtivad järgmised piletid: tavapilet, päevapilet, kolmepäevapilet, nädalapilet, kuupilet. Poolas on hästi arenenud rongisüsteem. 4 tüübi rongi teenust kehtivad Poolas: ekspress, kiir rong (pospieszny), tavaline rong (osobowe) – peatub igas peatuses. Lennujaamad on kõikides suuremates linnades: Warsawis (Okecie), Gdanskis (Rebiechowo), Krakowis (Balice), Poznanis (Lawica), Wroclawis (Strachowice), Katowices (Pyrzowice).

Kasulikud lingid:

www.pkp.pl

www.lot.pl

www.poland.gov.pl

www.oferty.net/agencje

http://www.trader.pl/

http://www.gratka.pl/

http://www.interia.pl/

www.mswia.gov.pl

 

Haridus

Kirjeldus

Haridus on kohustuslik lastele vanusevahemikus 7 - 18.
Poola haridussüsteem koosneb alljärgnevatest astmetest:
• Koolieelne kasvatus (lasteaiad) – vanusevahemik 3 - 6
• Algharidus – vanusevahemik 7 – 13
• Põhiharidus (gümnaasiumi klassid) – vanusevahemik 13 – 16
• Keskharidus – 3 aastat lütseumi klassid, 4 aastat tehnikakolledž, 2-3 aastat kutsekool. Põhilise-, kesk- või kutsehariduse omandamist kinnitab vastav tunnistus.
• Kõrgharidus - Vabatahtlik; Õppeaasta kestab alg-, põhi- ja keskkoolides septembrist juunini ning jaotakse kaheks semestriks. Kõrgkoolides kestab õpeaasta oktoobrist juunini ja jaotakse kaheks semestriks.

Rohkem infot: www.buwiwm.edu.plwww.men.gov.plwww.mazowieckie.pl/kuratorium.

Poola keele kursuseid pakutakse ülikoolides ja keeltekoolides. Poola keele õppimiseks on palju võimalusi: suvekursused, semestrikursused, aastakursused, seminarid jne. Poola keele kursused on kättesaadavad alljärgnevates ülikoolides:
• www.uw.edu.pl Varssavi Ülikool
• www.uni.lodz.pl Lodzi Ülikool
• www.us.edu.pl Silesia Ülikool • www.kul.edu.pl Lublini Katoliiklik Ülikool
• www.umcs.lublin.pl Maria Curie-Skladowska Ülikool Lublinis • jne.

Lisainfo

Kirjeldus

(Inne instytucje) Poola Turismikoda/Polska Izba Turystyki: http://www.pit.org.pl

Poola Turismiorganisatsioon/Polska Organizacja Turystyczna: http://www.pot.gov.pl

Politsei Peakomandantuur /Komenda Glówna Policji: http://www.kgp.gov.pl

Kodanike õiguste kaitsja /Rzecznik Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl

Katoliiklik Infoagentuur (KAI)/ Katolicka Agencja Informacyjna (KAI): http://www.kai.pl

Poola pressiagentuur /PAP: http://www.pap.com.pl