Üldine

Pindala
92 090 km2
Rahvaarv
10,20 mln
Riigikeel
Portugali
Riigikord
poolpresidentaalne vabariik
Riigipea
Marcelo Rebelo de Sousa
Pealinn
Lissabon
Telefoni suunakood
+351
rahaühik
EUR

Protseduurid riigis sisseseadmiseks

Kirjeldus

Eesti kodanik ei vaja Portugalis elamiseks elamisluba. Kui riigis viibimine ületab 3 kuud, tuleb oma viibimine Portugalis registreerida kohaliku omavalitsuse juures ehk taotleda Certificado de Registo. Kohalike Linnaomavalitsuse aadressid (Municipal Councils) leiate siit:

http://www.anmp.pt/munp/mun/mun101l1.php?cod=20140110 

Registreerimiseks on vaja esitada:

 • kehtiv pass või isikutunnistus (ID-kaart);
 • kirjalik avaldus, et te töötate töölepingu alusel või tegutsete ettevõtjana, õpite ja/või on teil on piisav sisetulek enda ja oma perekonna elatamiseks.

Lisainfo: https://www.sef.pt/en/Pages/homepage.aspx

Jäädes Portugali kauemaks kui 3 kuud tuleb:

 • registreerida ennast kohaliku linna omavalitsuses;
 • taotleda maksukohuslase numbrit kohalikus maksuametis;
 • taotleda meditsiinikaarti/numbrit kohalikus meditsiinikeskuses;
 • taotleda sotsiaalse kindlustuse kaarti, kui te hakkate tööle; 
 • avada pangakonto;
 • registreerida ennast tööturuasutuses, et otsida tööd.

Euroopa liidu kodaniku pereliikmed, kes on kolmandate riikide kodanikud ja kes elavad Portugalis rohkem kui 3 kuud, peavad taotlema SEF-st residentsuskaarti (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras [Foreign Nationals and Borders Service]).

Lisainfo https://imigrante.sef.pt/en/

Sotsiaalkindlustusamet http://www.seg-social.pt/inicio

Töötamine

Tööturu ülevaade

Kirjeldus

Veebruar 2020 seisuga oli Portugalis töötuse määr 6,5%.

Tööjõudu vajatakse:

 • IKT sektoris (IT-insenerid);
 • metallurgia- ja metallitööstuses (oskustöölised);
 • tervishoiusektoris (erinevate erialade arstid);
 • turismi-, hotelli- ja restoranisektoris (kokad, kelnerid ja baaritöötajad);
 • põllumajandussektoris (puu- ja köögivilja korjajad, hooajaline tööhõive);
 • ehitussektoris (puusepad, elektrikud ja muud oskustöölised);
 • Kõne- ja kontaktkeskused / ettevõtluse tugikeskused ja ühiskasutatavad teenuskeskused (mis hõlmavad müügi-, haldus-, inimressursi-, raamatupidamis- ja juhtimiskontrolli funktsioone), spetsialistid, kellel on väga spetsiifiline keeleoskus, mida Portugalis on keeruline leida.

Portugali keele oskus on hädavajalik, eriti nendes valdkondades, mis eeldavad suhtlemist. Teiste keelte: inglise, hispaania, prantsuse või saksa keele oskus võib olla eeliseks, eriti  näiteks turismisektoris.

Lisainfo:

www.ine.pt

http://portugalglobal.pt/EN/InvestInPortugal/Pages/index.aspx

 

Töö leidmine

Kirjeldus

Portugali tööturu asutuse (IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P [Employment and Vocational Training Institute]) kontaktide info on leitav www.iefp.pt/redecentros.

Võimalik on registreerida ennast tööturuasutuses tööotsijaks, selleks on vajalik ID kaardi või passi  olemasolu. Samuti on võimalik registreeruda, et saada konsultatsiooni töötamise võimaluste kohta www.iefp.pt.

Töö leidmisel võib kasutada ka agentuurid abi, kes otsivad ajutisi töötajaid (sh renditöötajaid) www.iefp.pt/empresas-trabalho-temporario.

Töökuulutusi avaldatakse ka suuremates ajalehtedes „Diário de Notícias“, „Jornal de Notícias“, „Correio da Manhã and Público“ ning internetiportaalides näiteks https://www.ofertasdeemprego.pt/ ja https://iefponline.iefp.pt/IEFP/.

Õigused

Kirjeldus

Tähtajaline tööleping, tööleping määramata ajaks, osalise ajaga tööleping ja „telework“ (kaugtöö) leping peavad olema kirjalikud. Määramata ajaga lepingu puhul on katseaja pikkuseks enamasti 90 päeva, kõrge vastutusmäära või tehniliselt keeruliste tööde puhul 180 päeva ja 240 päeva juhtivatel ametikohtadel.

Põhilised palgamäärad on kuu-, päeva- ja tunnimäär. 2020. aastal on miinimupalk Portugalis 741 eurot kuus (bruto). Mitmetes sektorites on palk määratud kollektiivlepingutega. Tavaline palga makseviis on pangaülekande kaudu, harva tšekiga või sularahas. Palgalipikul peab olema kajastatud: põhipalk (bruto, lõuna toetus jm); tulumaksu ja sotsiaalkindustusmaksu suurus (11 %). Jaanuarikuus annab tööandja töötajale tulumaksudeklaratsiooni, et viimane saaks taotleda tulumaksu tagastamist. Töötajal on õigus jõulupreemia saamiseks, mis on võrdne kuupalgaga ja makstakse 15. detsembriks ja puhkusetasuks, mis on võrdne palgaga, millele tal oleks selle aja eest õigus. Lisaks sellele on töötajal õigus ka puhkusepreemiale.

Tavaline tööpäev kestab 8 tundi, töönädal – 40 tundi. Töölepingu alusel võib pikendada tööpäeva 4. tunni võrra, aga mitte rohkem kui 60 tundi nädalas või 12 tundi päevas. Tööpäevas on paus, mille kestvus 1-2 tundi, et vältida rohkem kui 5. tunnist järjestikust töötamist. Kahe tööpäeva vahel tagatakse vähemalt 11 tundi puhkust va. vahetustega töökohad, kus siiski peab tagama minimaalse 8. tunnise pausi. Pühapäev on seadusejärgne puhkepäev. Suurte või keskmiste ettevõtete töötajad võivad teha kuni 150 ületundi aastas ning väikeettevõtete töötajad kuni 175. Esimene tund ületundi eest makstakse 25% rohkem, järgmine tund 37% ja järgnevad tunnid juba 50%. Ületundide eest võib võtta ka puhkepäevi.

Töötajatel on õigus iga-aastasele puhkusele kestvusega vähemalt 22 tööpäeva. Lisainfo:

http://cite.gov.pt/pt/acite/protecparent.html

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx

Elamistingimused

Maksustamine

Kirjeldus

Kõigil maksumaksjatel on Portugalis nn maksukohuslase number ehk „número de contribuinte“, mille taotlemiseks tuleb pöörduda maksuameti poole.

Portugali maksusüsteemil on mitu tasandit, mis jaotavad maksud riiklikeks ja kohalikeks. Erinev maksusüsteem kehtib Portugali autonoomsetes piirkondades (Madeira ja Assoorid).

Üksikisiku tulumaks – IRS ehk „Impress sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares“ Üksikisiku tulumaksu kohuslased on kõik isikud, kes viibivad Portugali territooriumil vähemalt 183 päeva aastas ja kelle äri- või professionaalse tegevuse põhikeskus või majanduslikud huvid paiknevad Portugali territooriumil.

Üksikisiku tulumaks on progresseeruv ning ulatub 14,5%-st (aastasissetulek alla 7112 euro) 48%-ni (aastasissetulek üle 80 882 euro).

Kohalikud maksud

Kohaliku omavalitsuse tasandil kohaldatakse erinevaid makse, mis on peamiselt seotud kinnisvara ja maaomandiga.

 • Sotsiaalmaks

Tööandja poolt makstav sotsiaalmaks on 23,75% ja töötaja poolt makstav sotsiaalmaks on 11% ehkkokku 34,75%.

Kaudsed maksud

 • Käibemaks – IVA ehk Imposto Sobre o Valor Acrescentado.

Käibemaksu rakendatakse toodetele ja teenustele, mis on müüdud või osutatud Portugali territooriumil. Üldine käibemaksu suurus on  23%, vähendatud käibemaksumääradeks on 6% (osa toiduained ja teised põhilised tarvikud) ja 13% (meelelahutusürituste piletid, osa toiduained jne).

 • Aktsiisimaksud

Aktsiisimaksu rakendatakse alkohoolsetele jookidele, mootorikütustele ja tubakatoodetele.

Lisainfo:

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/docs/Conteudos_1pagina/Pages/portuguese-tax-system.aspx

https://www.pwc.pt/en/services/tax.html

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

 

Tervisehoid

Kirjeldus

Tervishoiuteenuste eest vastutab Serviço Nacional de Saúde (SNS) ning teenustest osa saamiseks peab end tööle asudes registreerima kohalikus tervisekeskuses ja esitama isikut tõendava dokumendi, residentsust tõendava dokumendi ja sotsiaalkindlustuskaardi. Tervisekeskus väljastab SNS kasutaja kaardi/numbri ja määrab perearsti. SNS patsient peab maksma arsti visiidi eest ka omaosaluse, mis üldjuhul jääb vahemikku 5-18 eurot. Omaosalus on ka teistel tervishoiuteenustel (analüüsid, haiglaravi jne.). Hambaravi hüvitatakse osaliselt kehtestatud hinnakirja alusel. Osaliselt kompenseeritakse ka retseptiravimeid.

Lapsed kuni 18 on visiiditasust vabastatud.

Elamiskulud

Kirjeldus

Elukohta võib otsida internetist, rahvuslikest ja kohalikest ajalehtedest (Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã or Público jne). Te võite võtta ühendust kinnisvara agentidega, Portugali kinnisvara agendi assotsiatsiooni või Lissaboni kinnisvara omanike assotsiatsiooniga (www.alp.pt).

Üürilepingud sõlmitakse kirjalikult ja nende kestus lepitakse poolte vahel kokku. Kui kestust ei ole määratud, loetakse leping kehtivaks kaheks aastaks. Lepingu alguses makstakse tagatisrahana ühe kuu üür ette. See vastab ühekuulisele etteteatamisele, mille üürnik peab üürileandjale teatama oma kavatsusest vara vabastada.Ruumi tüübist ja asukohast olenevalt on erinevad hinnad. Lissabonis on rendihinnad olenevalt korteri suurusest 600 – 4500 eurot kuus. Tavaliselt rent ei sisalda vee, elektri, gaasi ja telefoni kulusid. Paljud ruumid on ka ilma mööblita. Ajutiseks majutuseks võib leida ruumi „Onde dormir” („kus peatuda“) portugali turismi sektsiooni portaalis – www.visitportugal.com. Kui kasutate kinnisvaraagentuuri teenuseid, veenduge, et agendil on litsents.

Kasulikud lingid: 

 Igakuiste kulutuste hinnad (vesi, elekter, gaas) erinevad piirkonniti. 

Rongiliiklus katab enamuse riigist http://www.cp.pt/ ja põhiliste linnade ja külade vahel on regulaarne bussiühendus  https://www.rede-expressos.pt/. Lissabonis www.metrolisboa.pt ja Portos www.metrodoporto.pt tegutseb ka metroo. Kiirteed on tavaliselt tasulised.

Elukalliduse taset oma elukoha ning Portugali vahel (sh teiste riikidega) on võimalik võrrelda https://www.expatistan.com/cost-of-living ning https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Portugal.

Haridus

Kirjeldus

Eelkooli haridus on vabatahtlik ning seda võimaldatakse lasteaedades lastele vanuses 3-5 eluaastat.

Koolikohustus on lapsel kuni 18 aastaseks saamiseni ning haridus on tasuta.

Põhikooli õpilased on 6-15 aastased. Põhikooli haridus koosneb kolmest järjestikusest tsüklist: 1. tsükkel kestab neli aastat ja annab ühe õpetaja juhendamisel üldharidust, 2. tsükkel - kaks aastat, 3. tsükkel - kolm aastat ning aineid õpetavad spetsialiseerunud õpetajad. 

Keskhariduse omandamine kestab kolm aastat ning on kuni 18nda eluaastani kohustuslik. See võib võtta humanitaarse/üldise õpetuse vormi või tehnoloogia/kutsekursuse vormi. Keskharidus saab omandada nii keskkoolis, kui ka kutsekoolis.

Kõrgharidust annavad Portugalis ülikoolid ja polütehnikumid. Omandada saab bakalaureuse (3 aastat), magistri (1-2 aastat) ja doktorikraadi. Vastuvõtt sõltub vabade kohtade arvust ja on reguleeritud riikliku sisseastumiseksamiga. Tavaliselt algab õppeaasta septembris või oktoobris.

Portugalis on riigi- ja erakõrgkoolid.

Universidade do Algarve (Faro): www.ualg.pt 

Universidade do Porto – Reitoria: www.reit.up.pt

Mõnedes ülikoolides on ka ingliskeelseid kursuseid: Universidade Nova

Erinevate riikide haridussüsteemidega on võimalik tutvuda Eurydice veebilehel: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en