28.07.2021

Lepingus on sätestatud, et ELi kodanikud, kes elasid Ühendkuningriigis enne 1. jaanuari 2021, tohivad seal elamist jätkata, kui nad esitavad enne 30. juunit 2021 taotluse ELi püsielanikuks registreerimise programmi raames. Isikud, kes jätkavad Ühendkuningriigis töötamist pärast 1. jaanuari 2021 ja kes on taotlenud püsielanikuks registreerimist, ei pea taotlema piirialatöötaja dokumenti.
Enne 1. jaanuari 2021 seaduslikult ELis elanud Ühendkuningriigi kodanikel, kes pärast seda jätkavad ELis elamist, võib olla vaja taotleda uut elaniku staatust liikmesriigis, kus nad elavad. Täiendav teave on avaldatud siin.