11.09.2020

Webhelp OÜ vajab oma ettevõttesse tööle erineva võõrkeeleoskusega spetsialiste, keda eesti tööturult on raske leida, seega võtsid nad ühendust EURESega, et uurida, kuidas saab EURES välismaalt töötajate värbamisel abiks olla.

Nõustamisel said nad teada, et Euroopa Komisjonil on EL-st välisvärbamist toetavad meetmed väikeettevõtetele (kuni 250 töötajat), mida saab taotleda EURESe kaudu. TMS/Sinu esimene EURES töökoht programmi eesmärk on toetada tööjõu vaba liikumist, mis on üks põhivabadusi Euroopa Liidus.

Webhelp OÜ esitas taotlused programmist toetuse saamiseks ja nad said tööandja toetust, mis aitas töötajatel Eestis integreeruda ja ettevõttes koolituda. Sama programm toetab ka tööotsijaid ja seega said toetust ka Webhelp OÜsse tööle asunud teistest riikidest tulnud töötajad.

Webhelp OÜ esindaja  kirjutab oma positiivsest kogemusest nii: „Pöördusin EURES  nõustaja poole, kuna meie firma keskendub oma töötajate otsingutes eelkõige Skandinaavia keelte valdajate leidmisele ning kohalikul tasandil on üha keerulisem sobivaid inimesi leida. Euroopast/Skandinaaviast Eestisse kolimisel aga lisanduvad nö kolimiskulud, mis potentsiaalsetele töötajatele küllaltki kulukaks osutuvad. Kui siiani ei olnud võimalust teistest Euroopa riikidest ümberasujatele alternatiivset lahendust/kompensatsiooni võimalust pakkuda, siis EURES nõustaja andis mulle infot, kuidas oleks noortel just töö pärast ühest EU riigist teise ümberasujatel võimalik küsida EURESelt toetust.

See info osutus meie firma jaoks väga oluliseks, kuna võimaldas ning loodetavasti võimaldab ka pikemas perspektiivis leida just meie firmale vajalikke inimesi. Suur oli aga minu üllatus, kui suhtlemisel nõustajaga meie potentsiaalsetele töötajatele toetuse võimaldamise teemal sain infot, et ka firmal on võimalik esitada avaldus toetuse saamiseks.

Toetuse taotlemine osutus minu jaoks üllatavalt lihtsaks. Olin valmis suurte dokumendihulkade ettevalmistamiseks ning esitamiseks, kuid lõppkokkuvõttes oli nõutud dokumentide hulk minimaalne ning kergesti ette valmistatav

Integratsiooni programmi kirjutamise osa taotlemisest pelgasin ehk kõige rohkem, kuid ei oleks üldse pidanud seda tegema. Esitatud küsimused/nõuded olid selged ning ei nõudnud pikka kirjeldamist ning ajakulukat täitmist.

Kõige keerulisem oli ületada eelarvamus, et kui on Euroopa Liiduga seotud taotlusprotsess, siis peab see tingimata keeruline olema. Süvenemisel sain väga meeldiva üllatuse osaliseks.“

Merje lisab lõpetuseks: „Soovitan EURES teenuseid soojalt kõikidele ettevõtetele, kellel on probleeme spetsiifiliste oskustega töötajate leidmisel kohalikul tööturul. Tahaksin esile tõsta äärmist vastutulelikkust ning pühendumust EURES töötajate poolt, mille abil said vastused nii mõnedki (vahel ehk rumalad) küsimused.

Kui ka sinu ettevõte vajab spetsialiste, keda sa Eesti tööturult ei leia, siis tutvu kuidas EURES saab tööandjaid välisvärbamisel toetada ja pöördu julgelt EURESe poole. TMS/Sinu esimene EURES töökoht toetab ka teise EL riiki tööle asuvaid tööotsijaid, kes vastavad programmi tingimustele