29.07.2020

Milline on töömaailm 10 aasta pärast? Kas teeme veel sama tööd samades valdkondades ja samade oskustega? Kes on meie kolleegid tulevikus?

Cedefopi – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse – oskuste prognoos, mis prognoosib tööhõive tulevikusuundumusi, annab ülevaate, millised on Euroopa tööturg ja töökohad 2030. aastaks ja mis oskusi siis vajatakse. See võimaldab kasutajatel võrrelda töökoha saamise väljavaateid ja tulevikusuundumusi kogu Euroopas, olles seega suurepärane vahend tööotsijatele, tööandjatele, õppuritele, teadlastele ja poliitikakujundajatele.

Prognoosi on pidevalt arendatud alates 2005. aastast ja see pakub praegu teavet ELi liikmesriikide, Islandi, Põhja-Makedoonia, Šveitsi, Türgi ja Ühendkuningriigi kohta. Prognoos hõlmab 66 majandusvaldkonda, 41 kutserühmitust ja 3 haridustaset.

Keskuse kõik järeldused on nende veebilehel ja mõni põhipunkt on allpool.

 Tööjõud

 • 2030. aastaks peaks töötajate arv eelduste kohaselt suurenema 1% võrra. 
 • Toimub ka mõnetine nihe töötajate vanuses: 25–49-aastaste töötajate arv väheneb 0,5% ning vähemalt 64-aastaste arv suureneb 3,8%. 
 • Tööealise elanikkonna suurus kasvab eelduste kohaselt 3,7% võrra, kuigi see oleneb oluliselt riigist. 
 • Sooline tasakaal jääb suures osas samaks ning meeste tööhõive on suurem kui naistel.

 Valdkonnad

 • Eeldatakse, et töötlev tööstus väheneb, samas kasvavad teenindussektor ja kõrgtehnoloogiline töötlev tööstus. 
 • Kõige kiiremini kasvavad teenindusvaldkonnad on õigus ja raamatupidamine, teadus- ja arendustegevus, reklaam ja turundusuuringud ning haldus- ja tugitegevus.
 • Kõige kiiremini kasvavad töötleva tööstuse valdkonnad on elektriseadmed, muud masinad ja seadmed, tootmine ja mootorsõidukid.

 Elukutsed

 • Prognoositakse kõrge kvalifikatsiooniga elukutsete (nt juhid, spetsialistid ja abispetsialistid) olulist kasvu ning teatud madala kvalifikatsiooniga elukutsete (nt müügi-, turvalisus-, koristus-, toitlustus- ja hooldustöötajad) mõningast kasvu.
 • Keskmise kvalifikatsiooniga kutsealadel (nt oskustöölised, ametnikud) on oodata töökohtade kadumist.
 • Kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate pakkumine võib kasvada kiiremini kui nõudlus, sama olukord ohustab ka väikese või madalama kvalifikatsiooniga töötajaid.

 Tööülesanded ja oskused

 • Eeldatakse, et töötajate füüsiliste tööülesannete arv töökohal väheneb, kuid intellektuaalsete ja sotsiaalsete ülesannete arv suureneb. 
 • Töötajate üha olulisemaks muutuvad oskused on ärialane kirjaoskus, müümis-/veenmisoskus ja teenindusoskus.
 • Oluliselt väheneb vajadus masinapõhiste oskuste (muude kui IKT-oskuste) järele ja suureneb nõudlus IKT-oskuste järele.
 • Kõrgelt hinnatakse tulevikus iseseisva töötamise võimet.

 Cedefopi tutvustus

Cedefop ehk Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus asutati 1975. aastal. Keskus aitab Euroopa Komisjonil, liikmesriikidel ja sotsiaalpartneritel arendada Euroopa kutsehariduse ja -õppe poliitikaid, et suurendada tööhõive määra ja tagada arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv.