08.04.2021

Kas olete kuulnud TMS/Sinu esimene EURES töökoht programmist? Programmi kaudu on võimalik saada nõustamist Euroopasse tööle minekul, samuti rahalist toetust intervjuul osalemiseks, keeleõppeks, teise riiki kolimiseks (k.a. pereliikmed) ja kvalifikatsioonide tunnustamiseks. Rohkem infot ja taotlemine EURES nõustajate kaudu.

Meie lugu on Sandrast. Välismaal töötamine on tema jaoks järgmine samm karjääriredelil, mis oluliselt suurendab tema konkurentsivõimekust tööturul edaspidiselt. Samuti annab see võimaluse Sandrale ja tema perele (Sandral on 3-liikmeline pere) kogeda teist kultuuri, õppida uut keelt,  ringi reisida ja kohalikku elu avastada.

Sandra kuulis TMS/Sinu esimene EURES töökoht programmist, kui võttis osa Töötukassa poolt korraldatud üritusest ettevõtjatele. Ürituselt sai ta teada, et Eesti ettevõtetel on võimalik taotleda sellest programmist toetust, mis aitab teisest EL riigist töötajaid värvata.

Olles kaalunud doktorantuurijärgselt mõnda aega välismaal teaduslikku uurimustööd jätkata, oli ta väga õnnelik, kui kuulis, et võimalus programmist toetust taotleda on ka tööotsijatel, kes asuvad teise EL riiki tööle.

Ta võttis ühendust EURES nõustajaga, kes selgitas talle selgelt ja arusaadavalt toetuse taotlemise protsessi ning tingimusi. Sandra sai teada, et vastab programmi tingimustele ja lisaks saab toetust taotleda ka oma pereliikmetele, kes temaga koos teise riiki kolivad.

Sandra ütleb, et TMS/Sinu esimene EURES töökoht programmi vormid on selged ja konkreetsed. Igasugune paberimajandus on muidugi aeganõudev, kuid koostöös EURES nõustajaga sai ta kõik vajalikud dokumendid üpris kiiresti korda.

Sandra leiab, et välismaal lühi- või ka pikaajaliselt töötamine ning elamine annab võimaluse avardada maailmavaadet, õppida uusi keeli, täiendada oma CV-d, kogeda teistsugust kultuuri ning palju veelgi. Oma kogemusest teab ta, et  ümberasumise peale võib kuluda väga palju raha, seda enam lastega peredel (Sandra peres on alla 3-aastane laps). Ka tööandjatel võib puududa ressurss ümberasumise toetamiseks.

TMS/Sinu esimene EURES töökoht programmi toetused võimaldavad väga suure osa nendest kuludest katta. Sandra pere jaoks oli toetuse saamine väga palju abiks, mistõttu soovitab ta seda igal juhul taotleda, kui taotleja vastab toetuse tingimustele.  

Sandra soovitused teise riiki tööle minejale on: „Kindlasti peab kindel olema, et tööandja on Teie jaoks olemas ning aitab Teid sisseelamisel informatsiooni ja soovitustega. Elanikuks registreerimine, sotsiaalkindlustuse saamine, pangakonto avamine ja muu selline võib uues riigis olla väga segane ning aeganõudev. Meie jaoks on väga suureks abiks olnud just see, et tööandja on toetav.“

Ta ütleb ka, et säästud peaksid kindlasti olema suuremad, kui eeldatav kulude plaan. Nende pere sai esimestel päevadel ümberasudes aru, et kaugelt valitud ajutine majutus ei vasta nende vajadustele  ja nad pidid arvestatust rohkem maksma, et uude kohta kolida, kuni leitakse pikaajaline majutus. See oli aga võimalik ainult tänu säästudele. Muidugi oli siinkohal abiks ka TMS/Sinu esimene EURES töökoht programmist saadud raha, lisab ta.

Sandra pöörab tähelepanu sellele, et teise riiki peret, sealhulgas väikest last, kaasa võttes peaks kindlasti teadma kui lihtne/raske on sihtriigis leida lasteaedasid või kui palju see maksma läheb. Osades riikides on palgad väga kõrged, kuid sellevõrra on ka kallid lasteaiad. Tuleb uurida, kui lapsesõbralik on sihtriik ning kui palju toetusi ja lastehoiu võimalusi selles riigis on. Ta rõhutab seda, et eriti perega ümberasudes tuleb olla kindel, et saadava palga ja eeldatavate kulude suhe on tasakaalus, et pere oleks uues kohas kindlustatud ja õnnelik.

Kokkuvõtteks ütleb ta: „Välisriiki elama kolimine on väga suur ning kindlasti stressirohke muutus, seda eriti veel perega. Siiski on see, ükskõik kui pikalt see kestab, kindlasti ka üks nendest kogemustest, mis elu väga palju rikastab ning millele kunagi positiivselt tagasi vaadata. Kogu aeg on vaja midagi korraldada ning planeerida, kuid tuleb proovida seda kogemust ka maksimaalselt nautida."