07.09.2020

Juba 8.korda korraldas Eesti EURES tiim koos Euroopa Komisjoniga online töömessi https://www.europeanjobdays.eu/en/ platvormil, mess kandis seekord nime Work in Estonia ja oli suunatud IT, ehituse, inseneritööde, finantsvaldkonna jm sektoris tööd otsivatele inimestele üle Euroopa. Huvi messi vastu oli tööotsijate poolt suur, registreerus 911 tööotsijat, üles laeti 766 CV-d. Messi ajal külastas messi lehekülge 7391 inimest. Tööandjaid osales 10 ja neil oli üles laetud 51 vaba töökohta. Tööandjad said palju CV-sid ja messil viidi läbi ka intervjuusid. Osad tööandjad ütlesid, et nad ei leidnud küll praegu töötajat, kuid said CV-sid oma andmebaasi, mida tuleviks kasutada. Keskmine tööotsija oli kõrgema haridusega, vanuses 25-34 aastat. Kõige rohkem tööotsijaid oli Euroopa Liidust registreerunud Hispaaniast, järgnesid Prantsusmaa, Itaalia, Portugal, Rumeenia. Kogu messi vältel oli 3 EURES tiimi liiget online chatis, kus  vahetati 109 inimesega 655 sõnumit. 2 EURES nõustajat jagas nõuandeid ja nõustamist Skype teel.  Messist võtsid osa ka teiste riikide EURES nõustajad, kes tutvustasid elamis- ja töötingimusi enda riikides.

Korraldame ja viime läbi messi enamuses ainult EURES tiimi toel, meil on  5 inimest, seega oli see suur väljakutse, kuid saime hakkama :) Tööandjaid ei olnud seekord kerge leida.

Kui küsite, miks me seda teeme, siis  ikka selleks, et toetada töötajate vaba liikumist, mis on jätkuvalt üks inimeste põhivabadustest Euroopa Liidus. Olukord on küll koroona tõttu  keerulisem, aga inimesed siiski liiguvad ja leiavad endale uusi väljakutseid teises riigis töötamise ja elamise näol. Arvestame koroonaolukorda ja  toetame vastutustundlikku ja ennast ja teisi säästvat töörännet.

Selleks, et tutvustada  seda, mis on tööränne, osaleme Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli juures avatud e-kursusel „Multikultuursus, õpi- ja tööränne“ nii arendajatena, kui õppejõududena.  Teeme seda koostöös Archimedese, YFU ja Europassiga ja meil on väga hea meel, et saime läbi viia kontaktsed seminarid nii Tartus, kui ka Tallinnas, kus kursusel õppijatega tuttavaks saime. Kursus koosneb 4st moodulist ja annab kokku 4 EAP-d  ja tunnistuse ülikooli poolt. Pakume interaktiivset õpet (sh põnevaid videoloenguid), seminare, väliseksperte, ülesandeid, teste jne ja  kõike seda kokku 4 kuud. Rohkem infot kursusest siin.

Kuigi märtsist juunini oli Euroopas liikumine raskendatud, oli see siiski võimalik, kui väga tahta. Ka sel ajal värbasid Eesti ettevõtted Euroopa Liidust töötajaid ja  saime (ja saame) tööandjaid toetada TMS/Sinu esimene EURES töökoht projektist tööandja toetusega. Toetus on mõeldud töötaja integreerimiseks ja koolitamiseks. Rohkem infot TMS/Sinu esimene EURES töökoht programmist siin 

Merje Webhelp OÜst kirjutab nii:„ EURES nõustaja andis mulle infot, kuidas oleks töötajal just töö pärast ühest EU riigist teise ümberasujatel võimalik küsida EURESelt toetust. See info osutus meie firma jaoks väga oluliseks, kuna võimaldas ning loodetavasti võimaldab ka pikemas perspektiivis leida just meie firmale vajalikke inimesi. Suur oli aga minu üllatus, kui suhtlemisel nõustajaga meie potentsiaalsetele töötajatele toetuse võimaldamise teemal sain infot, et ka firmal on võimalik esitada avaldus taotluse saamiseks“.

„Soovitan EURES teenuseid soojalt kõikidele ettevõtetele, kellel on probleeme spetsiifiliste oskustega töötajate leidmisel kohalikul tööturul.“

Samuti aitasime tööotsijaid  metsaistutusprojekti raames Rootsi tööle.

Lisaks toimusid meil EURES nõustamised Skype ja telefoni teel. Interneti vahendusel osalesime ka kõigil rahvusvahelistel kohtumistel ja koolitustel ja koolitasime ka ise teisi. Seega on võimalik teha tööd, mille suur osa on rahvusvaheline suhtlus ja enamasti teistes riikides koha peal, ka kasutades tänapäevaseid multimeedia vahendeid ja koroonaepideemia meie tööd ei peatanud. Küll aga oleme kõik EURES tiimis ühisel meelel, et mitte miski ei asenda inimesi ja seda rõõmu silmades, naeratusi ja ehtsaid emotsioone, mida sa silmast silma inimesega kohtudes näed ja koged, multimeedia kanalite kaudu suhtlus ei asenda.  Nii et ootame ja loodame, et varsti saame seda ka uuesti kogeda.

e-kursus

 

Koolitajad Tartu Ülikooli hoone ees kursuse Multikultuursus, õpi- ja tööränne avamisel, 2. reas vasakult 1. Monika Toiger  ja 2. Marta Traks EURES tiimist.

EURES tiim online töömessil, pildil vasakult Marta, Monika, Kaia. Jane ja Natalja osalesid veebi kaudu.

online töömess