02.06.2021

Mittetulundusühing INVOLVED on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik. Ühingu eesmärgiks on elukestva õppe võimaluste loomine ning indiviidide ja erinevate sihtgruppide arengu soodustamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, mille saavutamiseks teostatakse erinevaid  tegevusi.

Tegevusvaldkond on lai , sh ka praktikakohtade vahendamine, vabatahtlik töö Eestis ja välismaal, koolitused välismaal.

Hetkel on näiteks 2 kohta pakkumisel rahvusvahelisele koolitusele Hispaanias, mis toimub 17.-24. juuni 2021 ja kus räägitakse teemadel:

  • Mis on digitaalne jalajälg?
  • Kuidas see võib mõjutada noorte tööhõivet?
  • Miks tööandjad kontrollivad sotsiaalmeedia tausta?
  • Kuidas kaitsta, luua ja hoida head digitaalset jalajälge?

Pakutakse ka praktikakohti Islandil.

Tundub põnev? Uuri lisa siin