Eures portaal

Euroopa tööalase liikuvuse portaal http://eures.europa.eu on paljude hinnangute kohaselt kõige turvalisem töövahendusportaal. Portaali kasutamine on nii tööotsijatele kui tööandjatele tasuta. Kui soovite avaldada oma tööpakkumise EURESe portaalis, võtke ühendust Eesti Töötukassa EURES nõustajatega.

Suurema huvi korral saate oma ettevõttele portaalis konto luua. See võimaldab Teil luua ja salvestada otsinguprofiile, saada teavitusi Teie otsinguga sobivatest CVdest, tellida infolehti ja saada muud teistest Euroopa riikidest töötajate värbamiseks vajalikku infot.

 

Tööpakkumise avaldamine eri riikides

Soovi korral saab EURES nõustaja avaldada Teie tööpakkumise mõne konkreetse Euroopa riigi tööpakkumiste andmebaasis.

Töömessid ja online-töömessid

Igal aastal korraldatakse pea kõigis Euroopa riikides töömesse, kus saavad kokku tööotsijad ja tööandjad. Töömessidel osalemine on kõigile tasuta!

Töömessidel osaledes saate kohtuda ja vahetada kogemusi teiste riikide ettevõtjatega ning suhelda vahetult potentsiaalsete kandidaatidega. Samuti on messid heaks võimaluseks enda ettevõtte laiemalt tutvustamiseks. Ülevaate messide toimumise aegadest ja kohtadest leiate EURES portaali ürituste kalendrist. Kui olete huvitatud osalemisest, võtke kindlasti ühendust Eesti Töötukassa EURES nõustajaga.

Töötukassa korraldatavate töömessidega saate tutvuda aadressil www.toomess.ee.

Lisaks tavapärastele töömessidele kutsume osalema Euroopa (veebipõhistel) töömessidel, mis viivad tööandjaid kokku teiste Euroopa riikide tööotsijatega. Üleeuroopalises europeanjobdays.eu portaalis on loodud võimalused osalejate registreerumiseks, tööandjate tutvustamiseks, sobivate kandidaatide ja tööpakkumiste kokku viimiseks, tööpakkumistele kandideerimiseks, online-intervjuude läbiviimiseks sobivate kandidaatidega jpm. Infot Euroopa online töömessidel osalemise kohta saate EURES nõustajatelt.

Välisvärbamisel tuleb ettevõttel tihti lisaks töökohale ja organisatsioonile tutvustada ka riiki. Eestit kui atraktiivset töötamise sihtkohta tutvustavaid materjale leiate välisspetsialistide teavitusprogrammi „Work in Estonia“ veebilehel www.workinestonia.com.

Välismaalase palkamine

Loe edasi

Kui välismaalase (va Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike) Eestis viibimise eesmärk on siin töötamine, peab tal olema elamisluba töötamiseks. Enne, kui välismaalane seda Politsei- ja piirivalveametilt taotleda saab, peab tööandjal üldjuhul olema töötukassa luba välismaalase töölevõtmiseks.