Uudised

juuni 2021

Kui plaanid välisriiki reisida

02.06.2021

COVID-19  olukord on praegu leevenemas ja ilmselt mõtlevad inimesed suvel ka reisimise peale.  Uuri kindlasti enne reisi seda, mis piirangud rakenduvad sulle reisile minnes ja reisilt naastes:

Nõuanded kontorisse naasmiseks

02.06.2021

Et COVID-19 vastu vaktsineerituid üha rohkem, valmistuvad ettevõtted kõikjal Euroopas oma kontoreid taas avama. Paljud töötajad muretsevad kontorisse naasmise pärast. EURES on  koostanud mõned abistavad nõuanded sellega toimetulekuks.

Vabatahtlik töö ja praktika MTÜ INVOLVED kaudu

02.06.2021

Mittetulundusühing INVOLVED on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik. Ühingu eesmärgiks on elukestva õppe võimaluste loomine ning indiviidide ja erinevate sihtgruppide arengu soodustamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, mille saavutamiseks teostatakse erinevaid  tegevusi.

Mai 2021

Esimest korda pärast 2016. aastat oli eestlaste rändesaldo põhjanaabritega taas negatiivne

13.05.2021

Statistikaameti täpsustatud andmete alusel oli 1. jaanuaril 2021 Eesti rahvaarv 1 330 068, mis on 1179 inimest rohkem kui aasta varem. Loomuliku iibe tõttu vähenes rahvaarv mullu 2602 inimese võrra, kuid positiivne rändesaldo suurendas seda 3782 inimese võrra ent üle kolme aasta on rändesaldo põhjanaabritega negatiivne ehk Eestist lahkus Soome rohkem inimesi, kui sealt siia sisse rändas.